Left Right
scrollTop top

Klimaatverandering is erger voor vogels dan zoogdieren


Klimaatverandering is erger voor vogels dan zoogdieren

’t Is geen geheim dat de opwarming van de aarde zorgt voor een achteruitgang van de fauna. Nu blijkt uit een onderzoek dat de achteruitgang bij vogels dubbel zo groot is als bij zoogdieren. 

De wetenschappers van het Institute of Zoology onderzoeken de invloed van de opwarming van de aarde op verschillende diersoorten. De onderzoekers hebben bijna 1.000 populaties van 481 soorten bestudeerd en concludeerden dat er vooral een achteruitgang is bij vogels en zoogdieren die leven in gebieden met de hoogste temperaturen. Daarnaast merkten ze op dat de achteruitgang bij de vogels dubbel zo groot is als bij de zoogdieren.

Zoogdieren zijn flexibeler

Volgens de onderzoeksleider, Fiona Spooner, zijn vogels vooral kwetsbaarder omdat de temperatuurverschillen een grote invloed hebben op hun broedseizoen. “Broedseizoenen van zoogdieren zijn flexibeler dan vogels en kunnen gemakkelijker de temperatuurschommelingen verdragen”, vertelt Fiona in de gepubliceerde studie.

De populatiedalingen van de vogels en zoogdieren gaan ook sneller in gebieden waar de opwarming van de aarde erger is. “Het poolgebied kent bijvoorbeeld een vrij hoge graad van opwarming en zien daar ook een grote populatiedaling”, zegt co-auteur Robin Freeman in Haaretz. “We zien ook een snel tempo van opwarming in centraal en noordelijk Afrika, waar veel zoogdierpopulaties in verval raken.”


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…