Kan je kosteloos je pensioenspaarpot overzetten naar een andere bank of verzekeraar?

Ongeveer 3 miljoen landgenoten doen aan pensioensparen via een bank of verzekeraar. Maar wat als je je pensioenspaarverzekering of -fonds wilt overhevelen naar een andere financiële instelling? Moet je dan extra kosten betalen?

In ons land kan je op verschillende manieren sparen voor later, gaande van het wettelijke pensioen (de eerste pensioenpijler) tot het fiscaal voordelige individuele pensioensparen (de derde pensioenpijler). In dat laatste geval krijg je de keuze uit uiteenlopende producten, afhankelijk van waar je een pensioenspaarrekening opent.

Verschillende pensioenspaarproducten

De verzekeraars werken doorgaans met twee type pensioenspaarverzekeringen: de tak21- en de tak23-verzekering. Wat is het grote verschil tussen die twee producten? De tak21-verzekering is het ideale product voor de veilige spaarder. Het gaat gepaard met een gegarandeerd rendement en eventuele winstdeelname. Daarenboven wordt het belegde kapitaal tot 100.000 euro beschermd door het depositogarantiestelsel indien de verzekeraar failliet gaat.

Een tak23-verzekering is het verzekeringsalternatief voor de bancaire pensioenspaarfondsen. Het kapitaal wordt bij zo’n verzekering belegd in een of meerdere beleggingsfondsen. In dat geval krijg je geen gegarandeerd rendement en worden je inlagen niet beschermd door het depositogarantiestelsel. De potentiële rendementen bij een tak23-verzekering liggen wel hoger.

Bij de banken krijg je doorgaans de keuze uit drie type beleggingsfondsen: defensief, neutraal en dynamisch. Een dynamisch fonds belegt je kapitaal voornamelijk in aandelen, terwijl een defensief fonds zich toespitst op vastrentende activa, zoals obligaties.

Kan je kosteloos switchen tussen pensioenspaarproducten?

Het is niet mogelijk is om je kapitaal over te hevelen van een pensioenspaarverzekering naar een pensioenspaarfonds. Doe je dat toch, dan is er sprake van een vervroegde opname en dat wordt fiscaal bestraft. Je kan wel het kapitaal laten staan om een nieuw contract bij een andere bank of verzekeraar af sluiten.

Wat kan wel? Je kan probleemloos het spaarkapitaal van een pensioenspaarfonds overhevelen naar een ander fonds. Hetzelfde geldt voor transfers tussen de tak21-verzekeringen, of tussen de tak23-verzekeringen. Je kan ook switchen tussen die twee verzekeringen, maar dat is niet bij alle verzekeraars een optie. Dat komt omdat je maar één pensioencontract per verzekeraar mag hebben. Bij sommige financiële instellingen kan je binnen hetzelfde pensioenspaarcontract zowel in tak21 als in tak23 storten, maar andere verzekeraars werken met een strikte opdeling. Je wordt dus soms verplicht om het volledige spaarkapitaal over te hevelen naar het nieuwe contract.

Opgelet: je kan maar één fiscaal attest per jaar indienen bij de fiscus. Het is dus niet mogelijk om in hetzelfde jaar een fiscaal voordeel te krijgen voor mee dan één pensioenspaarcontract.

Banken en verzekeraars kunnen soms kosten aanrekenen

Je kan dus zonder fiscale meerkosten het spaarkapitaal overhevelen naar een andere bank of verzekeraar, indien je voor hetzelfde type product kiest. Dat neemt niet weg dat sommige banken kosten aanrekenen als je je deposito’s overhevelt naar een concurrent. We hebben ons licht laten schijnen over de kosten die de grootbanken hanteren.

  • Belfius: de kosten voor de transfer bedragen 75 euro.
  • BNP Paribas Fortis: de kosten voor de transfer bedragen 150 euro.
  • ING: de kosten voor een transfer bedragen 60,50 euro (en eventuele correspondentkosten)
  • KBC: deze bank rekent geen transferkosten aan

Met een beetje geluk neemt de bank waar je naartoe trekt die transferkosten op zich. Sommige banken werken dan weer met een zogenaamde cashback-actie. Ze steken je dan wat geld toe als je een pensioenspaarproducten overhevelt naar hen. Dergelijke acties zijn doorgaans tijdelijk. KBC geeft bijvoorbeeld de klanten die hun pensioenspaarrekening overbrengen van een concurrent nog tot het einde van dit jaar 100 euro.

(kg)

Meer
Lees meer...