Krijgen Britten straks ineens een jaar uitstel voor brexit? (En waarom ze dat niet willen)

Krijgen Britten straks ineens een jaar uitstel voor brexit? (En waarom ze dat niet willen)

Het is het worst case scenario – en momenteel ook het meest onwaarschijnlijke: een brexit zonder akkoord op 12 april (vrijdag dus). Niemand in de EU wil dat echt en dus zal vanavond tijdens de EU-top in Brussel wellicht uitstel worden verleend aan de Britse premier May zodat ze meer tijd heeft om de brexit-deal door haar parlement te laten goedkeuren. Er is zelfs al sprake van een plan om de Britten meteen een uitstel te geven tot eind december en zelfs tot april 2020 om hun zaken op orde te krijgen. En dat is dan weer uitstel te veel voor May, die per se 30 juni wil als uiterste datum.

Alles wijst erop dat de Europese lidstaten May extra uitstel zullen geven. In een kladversie van wat de conclusies van de top van vanavond moeten worden, staat dat ook met zoveel woorden. Geen enkel van de 27 overige EU-landen is voorstander van een brexit zonder akkoord. En niemand wil daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. De regeringsleiders zijn bereid om May extra tijd te gunnen, maar wel met een aantal strikte voorwaarden.

Verkiezingen

Zo moeten er door de Britse regering Europese verkiezingen worden georganiseerd. Het lijkt erop dat de Britten aan die voorwaarde kunnen voldoen, omdat de ‘noodzakelijke wettelijke stappen’ deze week zijn gezet.

Bovendien, zo hebben de regeringsleiders tijdens hun vorige top afgesproken, moet er zicht zijn op een oplossing voor de patstelling in het Britse Lagerhuis. Of aan die voorwaarde is voldaan, valt te betwisten. Premier May is weliswaar in gesprek met oppositieleider Corbyn van de Labour-partij, maar die gesprekken schieten tot op heden nauwelijks op.

In de uitnodigingsbrief voor de top die door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, is verstuurd, staat met zoveel woorden dat de EU-leiders niet geloven in een snelle afloop van die onderhandelingen. “Onze ervaringen tot op heden stemmen niet hoopvol”, zo schrijft Tusk. “En de diepe tegenstellingen in het Britse Lagerhuis geven ons weinig hoop dat eind juni wel alles is geregeld.”

 Een van de voorstellen die worden besproken, is dat de Britten wel lid blijven, maar niet meepraten en beslissen over de toekomst van de Unie.

Lange baan

De conclusie van Tusk is dat daarom een langer uitstel noodzakelijk is. Hij wil koste wat kost een brexit zonder deal voorkomen, omdat de onzekerheid die nu over de EU hangt funest is voor het bedrijfsleven. “Dan halen we juni niet en dan komt er weer een kort uitstel, gevolgd door de ene na de andere nood-top, waarbij telkens weer het risico op ongelukken en dus een brexit zonder deal aanwezig is.” Dat schrikbeeld wil Tusk voorkomen.

Bovendien wil Tusk met de achterblijvende 27 landen vooruitkijken. Begin mei willen de blijvers in Roemenië tijdens een speciale bijeenkomst de agenda van de nieuwe Unie opstellen. “We moeten nu besluiten nemen over de toekomst.”

Tusk hoopt zo ook de Franse president Macron tegemoet te komen, die niet wil dat de Europese Unie nog langer gijzelaar blijft van de Britse politiek. De Franse president wil verder met wat hij noemt het ‘Europese project’.

Een EU-diplomaat zei gisteren na een late vergadering van ambassadeurs aan The Guardian dat de nieuwe einddata voor de brexit in de hoofden van de Europese leiders eind december of eind maart 2020 waren.

Waarom May liever kort uitstel wil

May verkiest zelf uitstel tot 30 juni, omdat ze denkt dat ze het tegen dan alsnog eens kan raken met Labour en zo kan vermijden dat het Verenigd Koninkrijk aan de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei moet deelnemen. Het nieuwe Europees Parlement komt begin juli namelijk een eerste keer bijeen. In het optimistische scenario van May zijn de Britten enkele dagen daarvoor uit de Unie gestapt en is deelname aan de verkiezingen dus overbodig.

De EU-top begint vanavond om 18 uur. Een van de voorstellen die worden besproken, is dat de Britten wel lid blijven, maar niet meepraten en beslissen over de toekomst van de Unie. Voordat de regeringsleiders voor het diner aanschuiven, vinden eerst op verschillende plekken in Brussel nog gesprekken en onderhandelingen plaats.

Een EU-diplomaat zei gisteren na een late vergadering van ambassadeurs aan The Guardian dat de nieuwe einddata voor de brexit in de hoofden van de Europese leiders eind december of eind maart 2020 waren.

Gesponsorde artikelen