Kris Peeters (CD&V) moet beslissen of hij ‘Blind Getrouwd’ laat verder gaan of niet

Kris Peeters (CD&V) moet beslissen of hij ‘Blind Getrouwd’ laat verder gaan of niet

De huwelijken van het populaire programma’s ‘Blind Getrouwd’  en ‘Mariés au premier regard’ zijn wel degelijk geldig. Dat beslist het college van procureurs-generaal in ons land. De magistraten vinden het okay dat mensen trouwen die elkaar nog nooit gezien hebben. Maar daarmee zijn de problemen van de programmamakers niet weg. Want de procureurs noemen de programmamakers ‘huwelijksbemiddelaars’. Maar ze volgen wel niet de regels van die sector. Een inbreuk dus, waarop minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wel zal moeten reageren.

Donkere wolken boven het programma ‘Blind Getrouwd’. Want het collega van de procureurs-generaal, de grote bazen van de rechterlijke macht dus, heeft grote vragen bij hoe de programmamakers werken. Ze schrijven over de programma’s ‘Blind Getrouwd’ en ‘Mariés au premier regard’ het volgende: “Ze oefenen gedeeltelijk een activiteit inzake huwelijksbemiddeling uit, waarvoor zij de van kracht zijnde regelgeving evenwel niet naleven.” Huwelijksbemiddeling dus, maar daarvoor volgen ze de regels niet.

Hete aardappel voor Peeters

En de magistraten leggen zo de bal in het kamp van minister van Economie Kris Peeters (CD&V). Die moet nu beslissen wat hij doet met het programma. “Wettelijk gezien is het de minister bevoegd voor Economie die dient op te treden”, zo zeggen de magistraten.

Het programma is al een tijdje controversieel. Want de kandidaten zien elkaar nooit, maar trouwen wel plots met elkaar. In september van vorig jaar werd minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan de tand gevoeld in de Kamer over het tv-programma Blind Getrouwd. In dat VTM-programma worden singles gekoppeld door een aantal experts. Zij moeten na een testperiode beslissen of ze het huwelijk willen verbreken of niet.

Geens verklaarde toen in de Kamer dat het programma “een verkeerd beeld kan geven van het instituut van het burgerlijk huwelijk, dat de uitdrukking is van de wens om een duurzame leefgemeenschap te creëren. Het huwelijk is geen zoekinstelling of testfase.”

College van procureurs-generaal

Het college verklaarde nu geen enkele reden te zien om de huwelijken te annuleren. “Wel moet er worden nagegaan of de wet op de exploitatie van huwelijksbureaus uit 1993 wordt gerespecteerd.” In dit geval zijn VTM en RTL of hun programmamakers. de huwelijksbureaus

Om te onderzoeken of deze wet gerespecteerd wordt, is het dossier nu in handen van minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Huwelijksbureaus zijn verplicht de kandidaten een contract te geven waarin staat dat de ondertekenaar zeven werkdagen bedenktijd heeft. Indien de kandidaat binnen deze termijn van gedacht verandert, dan moet hij of zij geen vergoeding betalen.

Kerkelijk huwelijk

In Blind Getrouwd worden er enkel burgerlijke huwelijken voltrokken. Rik Torfs, professor kerkelijk recht aan de KULeuven, maakte op Twitter duidelijk wat er zou gebeuren indien er in het programma ook voor de kerk zou worden getrouwd.

VTM

Gesponsorde artikelen