Kroatië veegt schuld 60.000 arme landgenoten in één beweging van tafel. Goed voorbeeld?

Kroatië veegt schuld 60.000 arme landgenoten in één beweging van tafel. Goed voorbeeld?

Het gaat om slechts 1% van de privé schuld in Kroatië, maar de boodschap van hoop is 50 maal sterker volgens de verdedigers van de maatregel. Veel waarnemers zien de regeringsmaatregel met lede ogen aan en denken dat op deze manier juist het verkeerde signaal gegeven wordt. Een daad van plat populisme beweert dan weer de oppositie die de maatregel ziet als een manier van de Sociaal Democraten om stemmen te ronselen voor de verkiezingen die later dit jaar plaatsvinden.

Wie zijn de gelukkigen?

Om in aanmerking te komen voor de schuldkwijtschelding mag men a) geen bezittingen en b) geen spaartegoeden hebben. De schuld mag gecumuleerd niet groter zijn dan 5.100 €. De aanvragers moeten van een leefloon leven of een maximum inkomen hebben van 136 €/maand (vergeet niet dat we hier over Kroatië spreken).

De maatregel werd op 15 januari door het Kroatisch parlement op voordracht van Eerste Minister Zoran Milanovic goedgekeurd en gaat vandaag in. Zoran Milanovic is een Sociaal Democraat die sinds 23 december 2011 eerste minister is. Zijn beleid werd aanvankelijk gesteund door 75% van de Kroaten maar de steun is ondertussen teruggevallen tot 40%. 

Over hoe veel geld gaat het?

De kost van de maatregel wordt geschat op 31 miljoen Euro.

De kosten van de actie worden volledig gedragen door de schuldeisers van de geviseerde groep. Zo zijn het onder andere de banken, telefoonmaatschappijen, energieleveranciers, stadsdiensten en het Ministerie van Financiën die deze gezamenlijke actie ondersteunen en er voor betalen.  

De éénmalige (?) actie komt er nadat in juli 2014 zo maar eventjes 317.000 arme Kroaten hun bankrekeningen geblokkeerd werden wegens achterstallige schulden. De schuldkwijtschelding moet  toelaten dat minstens 63.000 afgesloten rekeningen heropend worden.

De kwijtschelding heeft niet alleen tot doel om mensen uit de armoede te halen maar eveneens om de economie een boost te geven. De Kroatische regering is ervan overtuigd dat veel mensen opnieuw hun geldbeugel zullen openen (hopelijk dan niet door opnieuw schulden te maken). 

Is Kroatië gezond?

Verre van. 

  • 17,5% van de beroepsbevolking zit er zonder werk. 
  • 18% van de Kroaten leeft onder de armoedegrens
  • De kredietwaardigheid van het land gaat van slecht naar erger (althans volgens de Internationale Credit bureau’s zoals S&P, Moody’s enz)
  • De economie had in het derde kwartaal van 2014 een negatieve groei van 0,5%
  • Een stijgende staatsschuld van 75,7 % van het BNP (in België +110%)
  • Een lopend tekort van 5,2% op de staatsboekhouding (verwacht dat het dit jaar zal verder stijgen tot 5,8%)
  • Vreemd dat Kroatië mocht toetreden tot de EU met dergelijk slechte cijfers! Hopelijk wordt het geen nieuw Griekenland.

Gesponsorde artikelen