KU Leuven wil slecht scorende studenten na eerste jaar al verbieden om voort te studeren

De KU Leuven heeft plannen om studenten die te slecht scoren in hun eerste jaar te weigeren. Als ze voor minder dan 30 procent van de studiepunten slagen, dan zouden ze hun studies niet meer mogen voortzetten.

Het was oorspronkelijk de rechtenfaculteit die met het voorstel kwam om slecht scorende studenten te weigeren. Maar de afgelopen tijd heeft de werkgroep Onderwijs- en Examenreglement (OER) een voorstel voor de hele universiteit mogen uitwerken. Vrijdagavond heeft nu ook de algemene vergadering van de Studentenraad beslist om het voorstel te steunen, meldt het Leuvense studentenblad Veto.

Concreet zouden studenten na de herexamens van het eerste jaar geweigerd worden om voort te studeren als ze voor minder dan 30 procent van de studiepunten geslaagd zijn. Dat komt neer op 18 studiepunten, of drie à vier vakken. Als een student er niet in slaagt om dat aantal studiepunten te behalen, dan zou die voor een jaar uit de opleiding geweerd worden. Volgens Veto is er een breed draagvlak voor het plan, dat volgend jaar al van start zou kunnen gaan.

Uitzonderingen

Enkele faculteiten stelden voor om de grens te verlagen naar 20 procent van de studiepunten, omdat ze dachten dat het toch te streng zou zijn. Maar dat voorstel werd niet weerhouden. De KU Leuven heeft uitgerekend dat 6,5 procent van de studenten uiteindelijk toch een diploma behaalt indien ze in het eerste jaar voor minder dan 30 procent van de studiepunten slagen. Neemt het voorstel bepaalde studenten dan geen kansen af?

Nee, zo denken ze in Leuven. Er wordt gehoopt dat net die studenten die het eigen wel kunnen, iets harder zullen studeren in het eerste jaar om dan toch te kunnen slagen. Bovendien zullen er uitzonderingen gemaakt worden voor studenten die een sterftegeval in de omgeving hebben meegemaakt, of zwaar ziek geweest zijn in de loop van het academiejaar.

Meer
Lees meer...