Laseraanvallen op Amerikaanse vliegtuigen bereiken nieuwe piek

Het voorbije jaar hebben vliegtuigen in de Verenigde Staten van 9.273 incidenten met lasers gewag gemaakt. Daarmee heeft het probleem een nieuwe piek bereikt. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO).

Opgemerkt werd dat tegenover het jaar voordien een toename met 42 procent diende te worden gemeld. In het rapport werd echter tevens gesteld dat de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) zijn inspanningen moet versterken om de praktijken aan te pakken.

Levensgevaarlijk

Lasers kunnen voor de luchtvaart een groot veiligheidsprobleem vormen. Het licht kan immers de bemanning in de cockpit van de vliegtuigen verblinden, wat tot levensgevaarlijke situaties kan leiden en het leven van honderden passagiers kan bedreigen.

“De praktijk vormt tevens een inbreuk op de federale wetgeving”, merkte de Amerikaanse luchtvaartautoriteit op. “Piloten worden dan ook gevraagd om bij een aanval met lasers na de landing over het incident onmiddellijk melding te doen.”

Maar het rapport beklemtoonde dat recent moest worden vastgesteld dat over een periode van een jaar slechts 12 procent van de incidenten door de piloten officieel werden gemeld. De GAO merkte tevens op dat de luchtvaartautoriteit de verzamelde informatie niet consequent met andere overheidsinstanties deelt.

De FAA voerde echter aan diverse initiatieven te ondernemen om het publiek voor te lichten over de gevaren van lasers die op vliegtuigen worden gericht. De luchtvaartautoriteit beklemtoonde tevens boetes tot 11.000 dollar te kunnen opleggen. Bij herhaling kan die sanctie tot 30.800 dollar oplopen.

Opgemerkt werd daarbij dat er vorig jaar voor aanvallen met lasers in totaal voor 120.000 dollar boetes werden uitgedeeld.

Gevangenis

Verder gaf de luchtvaartautoriteit toe een software te hebben ontwikkeld om de evoluties van de laseraanvallen de voorbije tien jaar te tonen. Daarbij worden ook trends per geografisch gebied en gegevens per hoofd van de bevolking, het tijdstip van de dag en de periode van het jaar belicht.

Daarnaast wees de FAA erop nauw samen te werken met andere instanties en overheden om incidenten te melden en te onderzoeken en verdachten te helpen opsporen. De autoriteit stelde tevens te pleiten voor een daadwerkelijke vervolging van de overtreders.

Aangevoerd werd dat de FAA samen met het Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Food & Drug Administration – die bevoegd is over het gebruik van lasers – in het verleden zetelde in een commissie die het probleem moest aanpakken. Die commissie werd zeven jaar geleden echter ontbonden. De GAO benadrukte de huidige Amerikaanse regering te vragen om dit initiatief te herlanceren.

De FAA herinnerde er nog aan dat een 36-jarige man uit Philadelphia in april tot een jaar gevangenis werd veroordeeld omdat hij een laserpen op een lokale politiehelikopter had gericht. Een man uit Mississippi werd in april tot een proeftijd veroordeeld nadat hij had bekend een laserpen te hebben gericht op vliegtuigen die aanstalten maakten om op de luchthaven van Memphis te landen.

Meer
Lees meer...