Liet N-VA regering Michel vallen om verantwoordelijkheid Francken in zaak-Kucam te ontlopen? “Compleet van de pot gerukt”, reageert N-VA 

Liet N-VA regering Michel vallen om verantwoordelijkheid Francken in zaak-Kucam te ontlopen? “Compleet van de pot gerukt”, reageert N-VA 

Moest de N-VA uit de regering omdat Theo Francken (N-VA) wist welke storm er zat aan te komen? Het is een theorie die in de wandelgangen van het parlement opgang maakt, en eentje die Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) en Monica De Coninck (sp.a) explicieter stelden. Maar ook CD&V-vicepremier Kris Peeters suggereert dergelijk scenario en “wil duidelijkheid van N-VA”. Daar reageert de partijwoordvoerder zeer scherp: “Dat is een stelling die zo van de pot gerukt is dat ik ze niet waardig acht om er zelfs maar een antwoord op te geven.”

“Ik heb steeds meer de indruk dat men de vlucht vooruit heeft genomen bij het vertrek van de N-VA uit de regering”, zo stelde Hendrik Vuye, ex-N-VA’er, in de Kamer over de asielfraude die afgelopen week aan het licht kwam. Bij sp.a was Monica De Coninck nog scherper, waarbij ze zich richtte tot premier Charles Michel (MR): “Ik kan mij voorstellen dat u ten tijde van de crisis rond Marrakech hebt geprobeerd te onderhandelen, om uw regering te redden en toen niet goed begreep waarom dat niet lukte. Wel, premier, ik denk dat dit voorval, deze discussie, dé grote verklaring is van de val van de regering over dat akkoord.”

Het is een theorie die nu al enkele dagen sluimert, maar gisteren in de Kamer voor het eerst door sp.a, Vuye & Wouters, maar ook CD&V expliciet werd op tafel gelegd: de N-VA liet de regering niet vallen omdat ze tegen het Marrakech-akkoord waren, maar omdat ze wisten welke storm rond Francken er zat aan te komen.

Peeters eist duidelijkheid van N-VA: “Vanaf wanneer dachten ze: ‘Wij komen in de problemen’?”

Het was opvallend genoeg Kris Peeters, voormalige collega van Francken in de regering Michel I, die er nog een stevige schep bovenop deed, bij Linda De Win op Villa Politica: “Wanneer hij nu nog lid zou zijn van de regering, zou zijn functioneren echt in vraag worden gesteld. Er zijn ministers opgestapt voor minder dan wat nu op tafel ligt”, zo stelde Peeters.

En ook de theorie, als zou dit de ware reden zijn van de exit van de N-VA uit de regering, ging Peeters allerminst uit de weg: “Ik zou wel eens graag willen weten wat de echte reden was van de N-VA om uit de regering te stappen. Ik hoop dat de N-VA daar tekst en uitleg bij geeft. Vanaf wanneer wisten ze dat het parket een onderzoek had gestart? Vanaf wanneer dachten ze: ‘Wij komen in de problemen?’ Ik hoop dat de N-VA daar vrij snel zelf duidelijkheid over geeft, want dat zou voor iedereen verhelderend kunnen zijn.”

epa

“Theo moet gepakt worden”

Bij de N-VA reageren ze bijzonder gepikeerd over heel de theorie als zou Francken omwille van de zaak rond visa-fraude zijn opgestapt. “Dat is een stelling die zo van de pot gerukt is dat ik ze niet waardig acht om er zelfs maar een antwoord op te geven”, reageert de partijwoordvoerder, Joachim Pohlmann.

Volgens N-VA vergeet men bij het hele schandaal de essentie: “Dat Francken via de humanitaire operaties wel duizenden christenen in Syrië van een gewisse dood in handen van de IS gered heeft.” Het hele schandaal, maar vooral de politieke recuperatie door tegenstanders, voelt voor de N-VA zeer bitter. “Theo moet gepakt worden, en nu is het duidelijk, hij moet daarmee gepakt worden.”

Hoorzittingen

Ondertussen is de zaak nog lang niet begraven in het parlement. Het cdH drong aan op een heuse parlementaire onderzoekscommissie. Maar voorlopig komen er alleen hoorzittingen, volgende week in de commissie Binnenlandse Zaken. “De oppositie heeft daarom gevraagd, maar vermits zij in de meerderheid zijn in het parlement, gaan die er ook komen”, zo reageert CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Zijn partij wil in de hoorzittingen graag ook Francken zelf horen, “maar we kunnen uiteraard niemand dwingen, want komen getuigen op een hoorzitting is vrijwillig”.

Bovendien is het wel hoogst ongebruikelijk, dat een parlementslid zelf bij een hoorzitting als getuige wordt opgeroepen. Maar uiteraard willen zowat alle partijen wel graag nagaan hoe diep en ver de invloed en macht van de ‘vertrouwenspersoon’ Malikan Kucam ging. Bij de oppositie is te horen dat het geschorste N-VA-gemeenteraadslid, die ondertussen ook gearresteerd is, een relatie had met een medewerkster op het kabinet Francken, die de dossiers regelde. Dat laatste wordt door welingelichte bronnen met klem ontkend.

De man, gemeenteraadslid in Mechelen, is ondertussen geschorst door N-VA. Helemaal uit de partij zetten kan (nog) niet: de statuten moeten gerespecteerd worden en een onderzoek loopt. Daar wacht men hoogst waarschijnlijk af wat het gerecht beslist.

Francken zal reageren

Van een heuse onderzoekscommissie in het parlement is dus voorlopig ook nog geen sprake. Dat heeft immers niet zo veel zin. Om te beginnen heeft het parlement nog 9 weken te gaan, dat is wel zeer kort om nog resultaten te halen. En bovendien moet iedereen zich dan in de dossiers inwerken, en loopt er ook nog een gerechtelijk onderzoek dat niet gehinderd mag worden.

Overigens ziet het er naar uit dat Francken zelf gerust op de vraag zal ingaan om naar zo’n hoorzitting te komen. “Theo heeft niets te verbergen. Hij is misbruikt geweest, als blijkt dat de beschuldigingen aan het adres van Melikan Kucam kloppen.” Normaal gezien was Francken al van plan geweest om gisteren tijdens het debat in de Kamer tussen te komen. Maar dat werd hem uiteindelijk door partijgenoten afgeraden, waarna hij zweeg. Maar het beeld alsof Francken iets te verbergen heeft, wil de partij absoluut vermijden. Dus vroeg of laat komt er meer uitleg van Francken zelf in de Kamer.

epa

Gesponsorde artikelen