Luchtvaart wil einde verbod op vliegen boven koninklijk paleis

Luchtvaart wil einde verbod op vliegen boven koninklijk paleis

Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), een onderdeel van de FOD Mobiliteit en Vervoer, vraagt aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om het verbod op vliegtuigen boven de koninklijke paleizen van Laken en Ciergnon en het centrum van Brussel af te schaffen. Dat verbod werd in 1954 et 1958 vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) geeft aan dat het verzoek om technische redenen gedaan wordt, maar volgens sommigen schuilen er politieke motieven achter de aanvraag van de overheidsdienst. Dat meldt de Franstalige krant L’Echo. Zo zouden er veel minder vliegtuigen boven de randgemeenten Wemmel, Meise en Grimbergen vliegen als het verzoek ingewilligd wordt.

Bellot weigerachtig

Het kabinet van federaal minister van Mobiliteit Bellot (MR) is niet meteen vragende partij om de Koninklijke Besluiten op te heffen. “Er bestaat inderdaad een tekst die in die richting gaat”, klinkt het. “Maar wij zijn geen vragende partij. We wachten op meer uitleg van de administratie over dit initiatief, maar we houden geen rekening met de tekst.”

twitter @bellot

N-VA wil afschaffing

In 2012 werd al eens een gelijkaardig parlementair voorstel gedaan door Kamerlid Bert Wollants (N-VA). “Op een moment dat iedereen zoekt naar mogelijkheden om het vliegverkeer minder hinder te laten veroorzaken bij de omwonenden, is vliegen boven het amper bewoonde paleisdomein minstens het onderzoeken waard”, laat Wollants nu weten in een perbericht.

“We hebben altijd gepleit voor een billijke en eerlijke spreiding van de lusten én de lasten. Dat wil zeggen dat ieder een deel ervan moet nemen, zowel bewoners van Brussel, van de Vlaamse rand, maar net zo goed van het paleis.”

twitter @bert wollants

Gesponsorde artikelen