Luchtvervuiling door verkeer vertraagt cognitieve ontwikkeling bij kinderen

Luchtvervuiling door verkeer heeft niet alleen een negatieve impact op onze fysieke gezondheid, het heeft ook een effect op dfe hersenen. Uit een grote Spaanse studie blijkt dat kinderen in scholen met veel vervuilde lucht zich trager ontwikkelen dan kinderen in scholen met weinig vervuilde lucht. 

Het geheugen van alle kinderen ging er in die periode van 12 maanden op vooruit, maar dat gebeurde trager bij kinderen die op een school zaten in een vervuild gebied dan bij kinderen in een minder vervuild gebied: 7,4 procent versus 11,5 procent wat betreft werkgeheugen, en gelijkaardige effecten voor de andere parameters. Het verschil is klein, maar wel significant.

Bij de follow-up werd weer vastgesteld dat de kinderen blootgesteld aan meer vervuilde lucht trager ontwikkelden dan de andere kinderen, wat de kloof tussen de kinderen dus vergroot.

De studie

Meer dan 2.000 kinderen tussen zeven en tien jaar uit 39 scholen in Barcelona werden elke drie maanden getest en dat een jaar lang. De scholen hadden een vergelijkbare socio-economische status, een factor waarvan eerder al bewezen is dat hij een impact heeft op cognitieve ontwikkeling. Ook kwaliteit van onderwijs dat ‘identiek’. Na een jaar werd nog een follow-up test gedaan.

De kinderen kregen drie testen voorgeschoteld: een voor het gewone werkgeheugen, een voor het superieure werkgeheugen en een voor het concentratieniveau. De luchtkwaliteit werd zowel in de klas als op de speelplaats gemeten. De luchtvervuiling werd gemeten aan de hand van drie stoffen: elementair koolstof (roetdeeltjes), stikstofdioxide en fijn stof. 

Negatieve effecten

Dat lijkt dus ook slecht nieuws voor ons land dat erg slecht scoort qua luchtvervuiling, en zeker wat betreft fijn stof. Eerder bleek luchtvervuiling ook al zware gezondheidsgevolgen te hebben: meer hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen, kanker, laag geboortegewicht, vroeggeboorte en zelfs autisme. Fijn stof verlaagt ook de levensverwachting. 

Lees hier de volledige studie

Meer
Lees meer...