Luxereizigers zoeken vaker naar authenticiteit en duurzaamheid

Terwijl de vraag naar luxe reizen opnieuw toeneemt, moet daarbij gewag worden gemaakt van een groeiende demografie van sociaal bewuste, vermogende consumenten die openlijke vertoningen van rijkdom afwijzen en een voorkeur laten blijken voor een onopvallende en verantwoorde consumptie.

Dat blijkt uit een rapport van het bureau GlobalData, gebaseerd op een enquête die begin dit jaar bij meer dan vierhonderd respondenten werd georganiseerd. De onderzoekers merken op dat deze consumenten gedreven worden door een ethische instelling, authenticiteit en duurzaamheid.

Golf van nieuwe trends

Uit het onderzoek blijkt dat 16 procent van de ondervraagden zijn bestedingen aan reizen sterk wil opvoeren tegenover het niveau dat voor de uitbraak van de coronapandemie kon worden geregistreerd, terwijl nog eens 12 procent van een lichte toename gewag maakt.

Bij 20 procent is er sprake van een status-quo. Daarentegen geeft 14 procent aan zijn reisbudget te zullen verminderen. Maar er is ook een groep van 38 procent die aangeeft zich in de nabije toekomst geen vakantie te zullen kunnen veroorloven.

“Op de markt van de luxereizen kan er duidelijk een golf van nieuwe trends, die grotendeels hun basis in de uitbraak van de coronacrisis hebben, worden opgemerkt”, voeren de onderzoekers in een commentaar op de enquête aan.

“Daarbij kan in de hogere prijsklassen onder meer een toenemende interesse in particuliere luchtvaartdiensten worden opgemerkt. Daarnaast moet er ook melding worden gemaakt van een oplopende vraag naar werk op afstand vanuit een overzeese locaties en een sterkere vraag naar grote villa’s of boetiekhotels.”

Beleving

“De luxeconsument heeft in de nasleep van de pandemie besloten om opnieuw vaker te gaan reizen”, merkt Hanna Free, expert toerisme bij GlobalData, op. “Daarbij wordt zowel naar bestemmingen in eigen land als het buitenland uitgekeken. Vele reizigers gaan daarbij echter op zoek naar ervaringen die meeslepender en uitzonderlijker zouden moeten zijn dan voorheen.”

“Met reizigers die vastbesloten zijn om de verloren tijd in te halen, zou dit jaar dan ook gekenmerkt kunnen worden door een stijging van de vakantiebudgetten van luxeconsumenten”, stipt Free nog aan. “Er kan daarbij vooral een toename van de vraag naar unieke reiservaringen worden opgemerkt.”

“Beleving staat bij deze vakantiegangers centraal. Zij zoeken vaak naar zelfontplooiing door duurzame reizen en vakanties met een ecologische inslag. Daarbij wordt vaak gestreefd naar een positieve impact op de gezondheid en de planeet.”

“Indien luxemerken deze trends negeren, dreigen ze het contact te verliezen met een publiek dat naar duurzame opties op zoek is”, zegt Free. “Anderzijds moet worden vastgesteld dat de uitbraak van de coronacrisis veel aspecten van de luxereizen heeft veranderd, maar toch zijn er nog verschillende cruciale kenmerken die de sector van de massamarkt onderscheiden.”

“Daarbij moet onder meer worden gewezen naar concepten zoals hyperpersonalisatie, exclusiviteit, unieke ervaringen, intuïtieve service en een benadering met een human touch.”

Meer
Lees meer...