Mathias De Clercq (Open Vld): “Ik pas voor die dagjespolitiek, we moeten ons focussen op de essentie”

Mathias De Clercq (Open Vld): “Ik pas voor die dagjespolitiek, we moeten ons focussen op de essentie”

Al jaren is hij de stille belofte van Open Vld en als er ministers moeten worden gekozen, valt zijn naam ongetwijfeld. Hoewel Mathias De Clercq een zitje heeft in het Vlaams Parlement, ligt zijn hart in zijn stad, Gent. “De jongste generatie politici moet opboksen tegen de negatieve visie dat onze kinderen het later minder goed zullen hebben dan de huidige generatie. Ik weiger mij daarbij neer te leggen”, zegt de ambitieuze kleinzoon van Willy De Clercq fel in zijn interview voor Leiders voor Morgen. 

Wat drijft je in de politiek?

“Ik ben onwaarschijnlijk gepassioneerd door mens, maatschappij en politiek. Als politicus wil ik de grote lijnen trekken voor de toekomst. Steeds vraag ik me af: wat kunnen we doen om de welvaart en de leefbaarheid van onze samenleving op lange termijn te verzekeren? Wat kunnen we doen om het evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd kwaliteitsvol te houden? Wat kunnen we doen om mensen met een diverse achtergrond harmonieus te laten samenleven? Wat kunnen we doen om het recht op zelfbeschikking voor miljoenen mensen (ook in onze contreien) mogelijk te maken?”

“We leven in een tijd waarin alles steeds sneller gaat: snel nieuws, snelle opinievorming. Dat leidt tot een politiek opbod, maar biedt zelden een antwoord op de uitdagingen waar we echt voor staan. Ik pas voor die dagjespolitiek. We moeten als politici focussen op de essentie. En in Gent bouw ik met fierheid mee aan de stad van de toekomst. Je stad voor je ogen zien veranderen en je steentje daartoe bijdragen, samen met de Gentenaars, is formidabel. Het drijft je vooruit.”

“De politiek is voor mij een levenshouding. Ik wil samen met velen iets teweegbrengen in de politiek, iets losmaken in de samenleving. Een verandering van mentaliteit, een omslag van gelatenheid in ambitie, van onverschilligheid in motivatie. Ook dat drijft me sterk.”

Doet de jongste generatie politici op een andere manier aan politiek? Of op welke manier denken zij anders over politiek?

“We kunnen niet ontkennen dat we over een periode van 15 jaar een ommekeer hebben meegemaakt van optimisme en geloof in de vooruitgang, naar een tijdperk van sluimerend pessimisme, van angst en onzekerheid over de toekomst. De jongste generatie politici moet opboksen, in een tijdsgeest van snel, sneller, snelst, tegen de negatieve visie dat onze kinderen het later minder goed zullen hebben dan de huidige generatie. Ik weiger mij daarbij neer te leggen.”

“Laat ons nooit defaitistisch zijn. Mits verstandige maatregelen moeten en kunnen we erin slagen die negatieve trend om te buigen in positivisme. We moeten mensen perspectieven bieden. Kijk naar wat we in Gent doen: we bouwen er aan de stad, de wijk en de straat van de toekomst. Met een hedendaagse visie op mobiliteit, met de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn als stad, met extra investeringen in onderwijs en kinderopvang, met een doorgedreven startersbeleid om beginnende ondernemers alle kansen te geven, met een nieuwe havensluis die zal zorgen voor bijkomende jobs, voor duurzame economische groei.”

Is er binnen je partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel je de analyse van je oudere partijgenoten, waar wijkt ze er van af?

“Ik vind niet dat er een groot verschil in ideeën bestaat tussen de generaties politici, en ook niet tussen de verschillende generaties in onze samenleving. Elke generatie heeft wel zijn specifieke uitdagingen, maar iedereen krijgt vroeg of laat wel met diezelfde uitdagingen te maken. We zullen met zijn allen langer moeten werken om ons sociaal zekerheidsmodel in stand te kunnen houden. We zullen met zijn allen werk moeten maken van een meer harmonieuze samenleving. Dat is ieders verantwoordelijkheid, niet van deze of gene generatie. Ik zoek naar wat ons bindt, niet naar wat ons scheidt. Ik wil mensen en generaties verenigen, niet tegen elkaar opzetten. Ik wil een samenleving waar plaats is voor nuance, dwars van politiek opbod. Een betere samenleving voor de huidige en toekomstige generaties, ongeacht hun afkomst.”

Wat zijn je verwachtingen voor je partij in de toekomst? Maakt dat een verschil in jouw drijfveer om aan politiek te doen?

“Ik ben een overtuigd liberaal. Vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit zijn voor mij fundamentele waarden. Liberalisme is bij uitstek een emancipatorisch verhaal. De unieke positie van de liberalen ligt in het feit dat we voluit vooruitstrevend zijn en aan de kant van het individu staan. Elk mens de kans geven zich voluit te ontplooien. Ik geloof rotsvast in dit verhaal en zal het met hart en ziel blijven uitdragen. Individuele vrijheid, sociaal onderbouwd, ecologisch gefundeerd, in Europees en mondiaal perspectief ; het is het verhaal van morgen. De liberale partij/beweging heeft een prachtige toekomst voor zich. The best is yet to come!

Gesponsorde artikelen