Meer sociale bijdragen betalen dan je verdiend hebt… Het kan blijkbaar in België…

Meer sociale bijdragen betalen dan je verdiend hebt… Het kan blijkbaar in België…

Op een inkomen van 3500€ in de laatste 2 kwartalen van 2013, moet volgens de wet 4425€ sociale bijdragen betaald worden, of met andere woorden meer dan het oorspronkelijke inkomen. Ik kon dit eerst niet geloven, was ervan overtuigd dat dit een fout was, maar na een telefoontje met het sociaal secretariaat bleek dit helaas geen fout te zijn.  

Midden 2013 werd ik zelfstandig in België nadat ik voordien als werknemer in Nederland was tewerkgesteld. In het kader van deze carrièreswitch, namelijk van dierenarts voor paarden naar gespecialiseerd radioloog voor paarden, moest ik bijkomende opleidingen volgen. Gedurende deze periode had ik een zeer laag inkomen, waardoor ik ondermeer tijdelijk hulp nodig had van mijn ouders om mijn hypotheek te kunnen afbetalen.

Vanaf januari 2014 ben ik toen daadwerkelijk aan de slag gegaan, waardoor mijn inkomen in 2014 (40 000 € bruto) vanzelfsprekend hoger was dan in 2013. Nu blijken de sociale bijdragen voor startende zelfstandigen te worden berekend op basis van het inkomen van het eerste volledige jaar van zelfstandigheid, in mijn geval dus 2014, en dit zelfs indien men in het startjaar veel minder verdiend heeft dan in het daaropvolgende jaar. Bijgevolg kan men dus meer moeten betalen dan men verdiend heeft…

Hoe kan je nu meer moeten betalen dan je verdiend hebt? Bij de FOD Sociale Zekerheid weten ze mij te vertellen dat de wetgeving intussen is aangepast, vanaf 2015 worden startende zelfstandigen belast op hun werkelijke inkomen. Maar helaas kunnen we niets voor u doen mevrouw, want voor 2013 en 2014 geldt de oude wetgeving.

Voor alle duidelijkheid, ik weiger niet om sociale bijdragen te betalen, voor 2014 moet ik 392€ sociale bijdragen extra betalen bovenop de 8200€ die ik al betaald heb, en daar heb ik geen problemen mee. Waar ik wel een probleem mee heb is dat ik op een inkomen van 3500€ in 2013 4425€ moet betalen, oftewel meer dan ik verdiend heb.

Daar word ik boos van, het is niet eerlijk. Ik heb zwaar geïnvesteerd in mijn studie, ik werk hier, ik betaal belastingen, ik woon hier, ik leef hier… en dan krijg je zo’n ‘beloning’.

Zelfstandigen hebben al zeer weinig sociale bescherming, zo heb je geen recht op een gewaarborgd inkomen bij ziekte of ongeval, geen werkloosheidsuitkering, slechts 8 weken zwangerschapsverlof in plaats van 15 weken voor een werkneemster, lager pensioen enz., maar tegelijk draag je toch een behoorlijk pak bij aan ‘sociale lasten’. Lasten waar je dus zelf minder vruchten van plukt dan iemand anders.

Blijkbaar heeft de overheid zelf ingezien dat deze wetgeving bijzonder onrechtvaardig was, en ze dus bijgevolg aangepast, maar daarmee ben ik helaas nog niet geholpen… In mijn geval is de maatregel extreem onrechtvaardig omdat mijn inkomen zeer laag was in 2013 als gevolg van die opleiding. Niemand zou meer belastingen/sociale bijdragen moeten betalen dan hij/zij verdiend heeft, maar in België kan/kon het blijkbaar wel…

Gesponsorde artikelen