Mensensmokkelaars lachen met maatregelen EU: “Jullie mogen blij zijn dat we er zijn, anders zou Europa overspoeld worden” 

Mensensmokkelaars lachen met maatregelen EU: “Jullie mogen blij zijn dat we er zijn, anders zou Europa overspoeld worden” 

De halfslachtige maatregelen die de 28 Europese lidstaten gisteren in Brussel overeenkwamen om het drama met bootvluchtelingen in de Middellandse Zee aan te pakken, worden door mensenrechtenorganisaties op felle kritiek onthaald. En de mensensmokkelaars zelf? Die lachen er gewoon mee. En ze zeggen dit: de smokkelaars zijn eigenlijk een zegen voor de EU, want zij zorgen ervoor dat Europa niet echt overspoeld wordt door vluchtelingen. Iets wat de politici volgens hen maar al te goed beseffen.

“Laat de EU maar dreigen. Als ze denken onze boten te vernietigen of ons zelfs hier in Libië willen aanvallen, wel, dat gaat niks oplossen. Want wij zijn het probleem niet”, liet één van smokkelkoningen, een 33-jarige met een Westers diploma in de Rechten, weten. Hij spreekt voor de Imazighen, de Berberminderheid in Libië die naar schatting betrokken is bij 60 procent van de illegale overzetten die vertrekken vanuit dat land, en dan voornamelijk vanuit Zuwara.

“Als wij smokkelaars er niet waren, zouden ze met honderdduizenden Europa binnenstromen”

De man, die perfect Engels spreekt en aan Britse journalisten toegaf dat hij van elke boot met vluchtelingen die hij regelt, makkelijk 20.000 euro rijker wordt, noemt de maatregelen die de EU-ministers nu aankondigen “volksverlakkerij” en claimt zelfs dat “ze blij mogen zijn dat wij er nog zijn. Wij smokkelaars zijn de enigen die er nog voor zorgen dat de vluchtelingen de EU niet overspoelen. We zijn de laatste barrière en enige barrière. Als we niet deden wat we doen, zouden de vluchtelingen met honderdduizenden Europa binnenstromen. I am the guard protecting your outer gate. If you get rid of your outer gate, then anyone can get in.

“Wat gaan ze doen?” daagt hij uit, “de kustlijn waarvan we opereren is 2.000 kilometer lang. Ze gaan dat nooit kunnen controleren. Jullie hebben ook geen benul van hoe wanhopig die mensen zijn om de oversteek te maken. De Syriërs gaan bijvoorbeeld de jongste tijd steeds vaker op eigen houtje op zee: ze leggen samen en kopen gewoon zelf een boot. Ze maken steeds meer de overtocht zonder ons. You can’t stop them.”

De kinderen van satan reiken de hand aan Europa

Opvallend is dat hij meteen ook de hand reikt aan Europa. “Als de EU ons, de Imazighen, steunt in onze strijd om erkenning te krijgen en ons helpt een einde te maken aan de onderdrukking van onze cultuur, dan zijn wij bereid om te stoppen met onze hulp aan vluchtelingen.” De etnische berbers stammen af van de bewoners van het gebied voor de arabieren er in de zevende eeuw met de plak begonnen te zwaaien. Ze maken naar schatting 10 à 15 % van de bevolking van Libië uit en zijn al die tijd onderdrukt.

De voormalige dictator van Libië, Muammar Gaddafi, weigerde bijvoorbeeld de etnische berbers te erkennen en noemde hen zelfs “de kinderen van satan”. De Imazighen waren er dan ook als de kippen bij toen in 2011 zijn regime aan het wankelen werd gebracht. Maar hun bijdrage in zijn val werd, in tegenstelling tot hun verwachtingen, niet omgezet in meer rechten en autonomie door de nieuwe machthebbers die ze hadden gesteund.

“Als er boten worden vernietigd door de EU dan zal Libië dat zien als een oorlogsverklaring”

Terwijl de etnische berbers vanuit Zuwara zo’n 60 % van de mensensmokkel via Libië in handen hebben, wordt de rest gecontroleerd door groeperingen als Dawn of Libya, een islamistische fractie die momenteel met de “officiële” regering in Tripoli in een machtsstrijd is verwikkeld om het leiderschap van het land. Eén van de leiders, Abdel-Qadar Huweily, reageerde ook al op de Europese maatregelen. “Als er boten worden vernietigd door de EU dan zal Libië dat zien als een oorlogsverklaring.”

Ook verschillende mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de maatregelen van de Europese Unie om de toestroom van bootvluchtelingen in te dammen. Ze vinden dat op de EU-top alleen is besproken hoe mensenhandelaren moeten worden aangepakt en hoe de grenzen verder dicht kunnen. Maar dat verandert volgens hen niets aan de beweegredenen van de asielzoekers om naar Europa te komen.

Amnesty, AzG en Human Rights Watch: ontgoocheld

Amnesty International noemt het resultaat “halfslachtig”. Met het verdrievoudigen van het budget voor het redden van bootvluchtelingen “probeert de EU z’n eigen gezicht te redden in plaats van mensenlevens.”

“We zijn verbaasd dat de grote middelen die worden ingezet om de oorlog te verklaren aan de smokkelaars, niet ingezet worden om levens te redden”, reageert Artsen zonder Grenzen. Ook daar zijn ze bang dat de migranten door zwaardere controle aan de buitengrenzen op zee nog gevaarlijkere routes nemen.

Ook Human Rights Watch vindt dat de EU zich te veel richt op de eigen grenzen. De mensenrechtenorganisatie vraagt zich af of de boten en vliegtuigen die de Europese landen in willen zetten wel bij de Libische kust gaan controleren. Daar verdrinken veel migranten. Verder vindt Human Rights Watch dat de EU vergeet waarom duizenden mensen uit hun eigen land vluchten. Volgens hen negeert de EU het geweld en de ellende in landen als Syrië, Eritrea en Somalië.

Gesponsorde artikelen