Mes in de rug voor Trump: één van z’n naaste medewerkers in Witte Huis maakt hem af in New York Times

Mes in de rug voor Trump: één van z’n naaste medewerkers in Witte Huis maakt hem af in New York Times

Een “senior official”, een naaste medewerker van Trump in  het Witte Huis, schrijft in een anoniem opiniestuk in de New York Times dat mensen binnen Donald Trumps regering hem bewust proberen te dwarsbomen. Zo willen ze de burgers van de Verenigde Staten beschermen tegen Trumps impulsieve gedrag. Het artikel schetst Trump opnieuw als een immorele, kleinzerige en onbekwame president.

Dat beeld kwam gisteren al naar voor met de publicatie van het nieuwe boek van Bob Woodward over de president. Daaruit bleek dat de adviseurs van Trump amper vertrouwen hebben in zijn capaciteiten. Ze verstoppen of verzwijgen zelfs belangrijke documenten, zodat Trump ze niet kan tekenen.

Een dag later is het opnieuw prijs voor Trump. In een column, die gepubliceerd is op de opiniepagina van de New York Times, beschrijft een anonieme topambtenaar dat er verzet is in eigen rangen tegen Trump en dat daar zelfs al plannen waren om de president af te zetten via het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet. Maar de plannen werden uiteindelijk niet doorgezet om het land niet in een constitutionele crisis te storten.

“Amoreel”

De onbekende auteur van het stuk stelt dat Donald Trump amoreel is en er geen principes op nahoudt die zijn beslissingen sturen. “Het is misschien een schrale troost in deze tijden, maar Amerikanen moeten weten dat er volwassenen in het Witte Huis zijn die de boel in de gaten houden”, schrijft de anonieme bron.

Volgens de auteur doen veel hoge ambtenaren alles wat ze kunnen om Trump, die in hun ogen verkeerde beslissingen neemt, te dwarsbomen. “We proberen te doen wat goed is, zelfs als Donald Trump dat niet doet.” Het handelen van Trump is “schadelijk voor de gezondheid van ons land”, volgens de functionaris.

25ste amendement

Volgens de anonieme schrijver zouden enkele kabinetsleden overwogen hebben het 25ste amendement in werking te laten treden. Hiermee kan een president afgezet worden. Uiteindelijk werd het plan niet doorgezet. “Dus nu doen we wat we kunnen om de regering in de goede richting te sturen tot het, op welke manier dan ook, afgelopen is.”

De functionaris schrijft verder dat er door de regering wel degelijk successen zijn behaald, maar die komen “ondanks en niet dankzij het leiderschap van de president”. Het leiderschap van Trump wordt omgeschreven als “onbesuisd, tegenstrijdig, bekrompen en ineffectief”.

“Laf artikel”

Dat de New York Times de bron niet vrijgeeft is uitzonderlijk. De krant stelt dat de baan van de hooggeplaatste ambtenaar gevaar loopt als zijn identiteit wordt onthuld.

Trump heeft op Twitter woedend gereageerd op het ingezonden stuk. Trump noemde het een “laf artikel” en gebruikte het artikel om zijn ongenoegen over de New York Times nog eens kenbaar te maken. “Als deze laffe anonieme persoon daadwerkelijk bestaat, moet de Times, hem/haar in het kader van de nationale veiligheid onmiddellijk aan de overheid overdragen!”. Hij verwijst bovendien naar economische successen die onder zijn leiderschap zouden zijn geboekt. Dat zou genoeg bewijs zijn dat hij wel degelijk een goede president is.

Trump kreeg al vaker kritiek uit eigen gelederen. Vorige maand noemde oud-Witte Huis werknemer Omarosa Manigault Newman haar voormalig baas een racist en mentaal instabiel. Voormalig FBI-directeur James Comey deed in april ook een boekje open over de president. Een bendeleider en onethisch, noemt Comey Trump. “Zijn leiderschap is gebaseerd op transacties, ego en persoonlijke loyaliteit.”

Gesponsorde artikelen