Met dit document wil het Federaal Voedselagentschap zijn onschuld bewijzen

Met dit document wil het Federaal Voedselagentschap zijn onschuld bewijzen

Over het fipronilschandaal is het laatste woord nog niet gezegd. Deze middag moest het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid zich komen verantwoorden in de parlementscommissie samen met ministers van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en haar collega van Landbouw Dennis Ducarme (MR). Het FAVV bezorgde de commissie een document van maar liefst 32 pagina’s met argumenten, een exacte chronologie van de feiten en hoe zij te werk zijn gegaan, alsook bewijzen die volgens hen moeten aantonen dat hen geen schuld treft. 

En wat meteen opvalt in het 32 pagina’s tellende dossier: het FAVV schuift de schuld volledig van zich af. Enerzijds stellen zij dat net het Nederlandse Federaal voedselagentschap te traag in actie zou zijn geschoten en ook laks zou zijn omgesprongen met het verschaffen van de noodzakelijke informatie die ze wel degelijk in hun bezit hadden en waarnaar het FAVV meermaals had gevraagd. Ook zou het op expliciete vraag van de onderzoeksrechter geweest zijn dat het FAVV vaag en kort gecommuniceerd heeft over de aanwezigheid en waarden fipronil in onderzochte eieren, kwestie van het gerechtelijke onderzoek niet in het gedrang te brengen.

Het Voedselagentschap kreeg de nodige informatie van de Nederlandse instanties op 20 juli en na een eerste analyse en verwerking ervan werd de bevoegde minister op 24 juli ingelicht. Het FAVV verdedigt de ‘wachttijd’ van vier dagen omdat het een enorme hoeveelheid documenten betrof, maar benadrukt ook dat de kabinetten sindsdien dagelijks werden ingelicht over de verdere evoluties en opvolging van de situatie.

Nederland al vanaf eind 2016 op de hoogte

Ook sluit FAVV in het document af met een belangrijk detail: zij zouden per toeval in het bezit zijn gekomen van twee nota’s van de Nederlandse collega’s van de NVWA naar hun bevoegde kabinetten waaruit zou blijken dat Nederland al vanaf eind 2016 op de hoogte was van de problematiek van fipronil én het gebruik ervan in Nederlandse pluimveebedrijven. En met dat laatste argument schermt nu vooral minister van Landbouw Ducarme om de schuld volledig bij de Nederlanders te leggen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Bekijk de interne nota hier.

Gesponsorde artikelen