Michel naar Paleis voor ontslag regering: koning houdt het in beraad

Michel naar Paleis voor ontslag regering: koning houdt het in beraad

Premier Charles Michel (MR) gaf vandaag in de Kamer uitleg over hoe hij verder wou besturen met zijn minderheidsregering met CD&V en Open Vld. Hij kon de linkse oppositie echter niet voor zijn plannen winnen. Sp.a en PS hebben een motie van wantrouwen ingediend met de steun van Groen en Ecolo. Michel heeft ondertussen bij de koning het ontslag van zijn regering aangeboden. De koning heeft ervoor gekozen om dat in beraad te houden. Hij zal vanaf morgen consultaties houden met de partijvoorzitters die een fractie hebben in de Kamer.

De laatste poging van premier Charles Michel (MR) om zijn regering te redden, was de poging te veel. Na zijn streven om de linkerzijde mee te krijgen, dienden sp.a en PS met de steun van de groene fractie, Groen en Écolo, een motie van wantrouwen in.

Koning in beraad

De koning heeft ervoor gekozen om het ontslag van de regering in beraad te houden.

Het gaat om N-VA, PS, MR, CD&V, Open Vld, sp.a, Ecolo/Groen en cdH.

De koning zal vanaf morgen consultaties houden met de partijvoorzitters die een fractie hebben in de Kamer.

Dat is ook logisch. De koning koopt hiermee tijd. Volgens analisten zal er voor de kerstvakantie wellicht niets meer gebeuren. Er liggen nu twee pistes open.

In het eerste scenario aanvaardt de koning het ontslag van de regering. In dat geval kan de regering in lopende zaken verdergaan tot in april, op dat moment moest het parlement sowieso ontbonden worden voor de verkiezingen van 26 mei. Er kan ook beslist worden om over te gaan tot vervroegde verkiezingen. Die vervroegde verkiezingen moeten dan plaatsvinden binnen de termijn van 40 dagen.

De koning kan het ontslag van de regering ook weigeren. In dat geval blijft de minderheidsregering aan de macht, maar dan zal de situatie hoogstwaarschijnlijk opnieuw vastlopen, omdat er opnieuw een motie van wantrouwen ingediend kan worden die de regering kan doen vallen.

Motie van wantrouwen

Sp.a-fractieleider Meryame Kitir kondigde gisteren al aan dat ze de motie van wantrouwen zou indienen indien Michel geen vertrouwensstemming zou vragen in de Kamer. Deze vroeg hij niet, dus voegde sp.a de daad bij het woord en dienden ze, met de steun van PS, Groen en Écolo een motie van wantrouwen in.

Normaliter heeft de premier na een motie van wantrouwen 48 uur de tijd om met concrete voorstellen of daden te komen, maar zover liet Michel het niet komen. Hij sprak het parlement toe: “Meneer de voorzitter, beste collega’s, ik heb de kans gehad om mijn voorstel uit te drukken en een oproep te lanceren op deze tribunes. Dat was een eerlijk en overtuigende oproepen en voorstel in mijn ogen in de belangen van ons land en de burgers.”

“Maar ik moet vaststellen dat deze oproep niet heeft overtuigd. Ik heb tijdens de schorsing van de zitting begrepen dat deze oproep niet is gehoord, in dit stadium. Ik moet dit respecteren en neem hier akte van. Ik neem de beslissing om mijn ontslag aan te bieden en ik heb de intentie om onmiddellijk naar de koning te gaan.” Na die woorden trok Michel onmiddellijk naar de koning. Die nu beslist over het verdere verloop.

Crombez: “Waarschijnlijk regering van lopende zaken”

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez is de kans nu veel kleiner geworden dat het tot vervroegde verkiezingen komt: “Het allerbelangrijkste is dat er nu geen stemming is geweest over het vertrouwen of het wantrouwen. Als de premier nu naar de koning gaat, kan de Kamer niet ontbonden worden. Dus op dit moment is het risico op vervroegde verkiezingen veel kleiner geworden. Het worden waarschijnlijk lopende zaken.”

Sp.a-fractieleider Meryame Kitir was degene die als eerste dreigde met en motie van wantrouwen. “het enige wat we vanaf dag één hebben gedaan, is duidelijkheid vragen”, reageert ze nu.

Meer reacties

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) zegt aan de VRT dat “de koning het ontslag waarschijnlijk even in beraad zal houden”: “Ofwel zijn er vervroegde verkiezingen, ofwel is het een regering in lopende zaken. Mijn partij heeft geen schrik van vervroegde verkiezingen. Maar we moeten nu rustig alles op een rijtje zetten om te kijken wat de beste oplossing is in het belang van de burgers en de bedrijven.”

N-VA-fractieleider Peter De Roover laat weten dat hij “geen enkel gevoel van euforie” heeft bij het feit dat Michel naar de koning is gegaan om zijn ontslag aan te bieden.

CD&V-voorzitter Wouter Beke reageert ontgoocheld op Twitter: “De uitgestoken hand aan het parlement is geweigerd.”

Vicepremier Didier Reynders (MR) stelt dat “naar de koning gaan de enige oplossing was”.

“De socialistische en groene oppositie wilden een trofee en ze hebben die ook gekregen”, reageert MR-fractieleider David Clarinval. “Ze weigerden de uitgestoken hand van de premier, die zeer ver is gegaan in het doen van concrete voorstellen” wat betreft samenwerking met het parlement.”

Gesponsorde artikelen