Minder dan helft Amerikaanse bevolking steunt nucleaire energie

In de Verenigde Staten schaart iets minder dan de helft van de bevolking zich achter kernenergie als een bron om elektriciteit op te wekken. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Reuters en marktonderzoeker Ipsos, gebaseerd op een enquête bij meer dan duizend Amerikaanse burgers.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden probeert kernenergie met miljarden dollars aan overheidsuitgaven nieuw leven in te blazen. Die plannen vormen een onderdeel van de ambities van de Amerikaanse regering om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Zekerheid versus meltdown

Uit de peiling bleek dat 45 procent van de Amerikanen zijn steun voor kernenergie uitspreekt, terwijl 33 procent de technologie afwijst en 22 procent toegeeft zich niet te kunnen uitspreken. In de groep die zich achter nucleaire energie schaart, verwijst 48 procent naar de energiezekerheid die door de sector wordt geboden, terwijl 43 procent beklemtoont dat de technologie de vervuiling helpt beperken.

Slechts 39 procent zegt daarentegen voor kernenergie te kiezen uit voorkeur voor het gebruik van uitstootarme energiebronnen. Bij de tegenstanders verwijst 69 procent naar het risico op een nucleaire meltdown, terwijl 64 procent zich vooral over kernafval zorgen maakt.

Klimaat

De Amerikaanse regering is van mening dat nucleaire krachtbronnen, met de opwekking van energie die vrijwel geen broeikasgassen genereert, essentieel zijn om de klimaatverandering tegen te gaan en de betrouwbaarheid van het Amerikaanse elektriciteitsnet te versterken.

De Amerikaanse regering dringt er echter ook op aan om zonnekracht en windenergie uit te breiden om het netwerk uitstootarm te maken. Uit de peiling bleek daarbij dat 76 procent van de Amerikanen achter zonnekracht staat, terwijl 74 procent windenergie steunt en 68 procent zich voorstander van waterkracht toont.

De steun voor elektriciteitscentrales op basis van de vervuilende fossiele brandstoffen aardgas en steenkool valt echter terug tot respectievelijk 41 procent en 36 procent.

Kosten en concurrentie

De Amerikaanse regering implementeert een programma van 6 miljard dollar voor de redding van een aantal bestaande Amerikaanse nucleaire reactoren die werden bedreigd door hoge veiligheidskosten en de toenemende concurrentie van aardgas en hernieuwbare energiebronnen.

De eerste fase van dat programma was gericht op de redding van twee centrales waarvan de sluiting was aangekondigd. De centrale Palisades van Entergy Corp in Michigan is vorige maand echter gesloten. Het is bovendien onzeker of de centrale Diablo Canyon van PG&E in Californië, die over drie jaar zou moeten sluiten, zijn activiteiten zal verder zetten. 

Negentig actieve kernreactoren

Uit het onderzoek blijkt ook nog dat 56 procent van de tegenstanders van kernenergie zich toch voorstander toont van het openhouden van het huidige arsenaal nucleaire centrales, zonder echter nieuwe exemplaren te bouwen.

De Verenigde Staten hebben momenteel meer dan negentig actieve kernreactoren, die samen ongeveer 20 procent van de totale elektriciteitsvoorziening van het land garanderen. De jongste Amerikaanse nucleaire reactor werd zes jaar geleden in gebruik genomen. Dat was de eerste opstart van een nieuwe Amerikaanse reactor in ongeveer twintig jaar.

(ns)

Meer
Lees meer...