Minister Marghem is met haar gestuntel eigenhandig de kerncentrales aan het open houden

Minister Marghem is met haar gestuntel eigenhandig de kerncentrales aan het open houden

Gaan de kerncentrales nu dicht, of blijven er toch nog twee centrales open? Het dossier verdeelt de federale regering. Maar een opvallende rol is weggelegd voor Energieminister Marie-Christine Marghem (MR), die de ene blunder na de andere begaat in het dossier. De irritatie bij de coalitiepartners is bijzonder groot. En vooral: op die manier komt er geen rust in het dossier.

Het probleem van Charles Michel (MR), de federale premier? Z’n eigen zwakke groep ministers vanuit de MR. Op het spoor: geen daadkracht met François Bellot, de MR-minister van Mobiliteit. Op het dossier van de pensioenen, dat maar blijft aanslepen: Daniël Bacquelaine, MR-minister van die Pensioenen. Maar de hoofdvogel wordt bij de MR toch afgeschoten door Marie-Christine Marghem, die op Energie werkelijk al het mogelijke uitsteekt om het de premier moeilijk te maken.

Vandaag zal Marghem opnieuw uitleg moeten geven in de Kamer. Want Marghem moest in het dossier rond kernenergie zoveel mogelijk sereniteit en ‘objectiviteit’ in de tent brengen. Maar ze is erin geslaagd om exact het tegenovergestelde te doen.

De vier ­ministers van Energie in België, Bart Tommelein (Open Vld), Marie-Christine Marghem (MR), Céline Fremault (cdH) en Jean-Luc Crucke (MR) willen een nieuw, radicaal energiepact. Daarin is geen ruimte meer voor kernenergie na 2025 voor hen. Daarmee volgen de vier ook een federale wet, die de sluiting van de centrales regelt.

N-VA ligt dwars, en Marghem helpt een handje

Maar de N-VA ligt dwars. Zij willen zeker zijn dat zo’n pact betaalbaar is, en dat de duurzaamheid en de bevoorradingszekerheid gegarandeerd zijn. Ze vroegen vooral om de zaak nog eens objectief en duidelijk te becijferen, voor er een beslissing zou komen.

Zo kwam Michel met het plan om de zaak wat te laten koelen: door Marghem opnieuw een studie te laten doen, kocht de regering wat tijd. Maar met dat rapport liep werkelijk alles mis. Eerst liet Marghem slechts delen van het rapport lekken in de Franstalige pers, waaruit moest blijken dat de centrales openhouden veel te duur was. Dat was wel erg doorzichtig, maar het irriteerde tegelijk ook de collega’s van de deelstaten: ook Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) eiste inzage in het volledig rapport.

En dan kwam het nieuws dat er een gigantische rekenfout in het rapport stond: de sluiting kost geen 15 miljoen, maar minstens 150 miljoen. De professor die het rapport opstelde, was een nulletje vergeten te zetten. Je verzint het niet, maar Marghem was wel politiek verantwoordelijk.

Boze Open Vld en CD&V

Nu blijkt bijkomend dat ze opnieuw cijfers achterhield. Deze keer gaat het over de kosten van het milieu-effect door de kernuitstap, met name die van de CO2-uitstoot. Die cijfers kregen zowel de collega-ministers als het parlement niet te zien.

De coalitiepartners reageren bijzonder boos. Zeker Open Vld en CD&V, want die willen eigenlijk de centrales sluiten. Maar doordat Marghem zo slecht te werk gaat, levert ze munitie aan de N-VA. Die staan met verbazing te kijken naar zoveel amateurisme. Het speelt hen in de kaart, het gestuntel van de MR.

“Ze creëert verwarring en wantrouwen en nu zijn we nog verder van huis”, zegt Open Vld-kamerlid Egbert Lachaert in Het Nieuwsblad. Hetzelfde is te horen bij CD&V: “Er was een draagvlak, maar door dingen achter te houden, creëert Marghem wantrouwen en ondergraaft ze alles.” Dat zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V).

Alternatieve energiebronnen

Het is meer dan vijf voor twaalf over kernenergie in dit land. Meer bepaald: als de kerncentrales effectief dicht moeten in 2025, zoals door vorige regeringen beslist is, dan moeten heel snel alternatieve energiebronnen aangeboord worden.

Elia legde daarbij verschillende scenario’s op tafel. Maar in essentie is de keuze heel simpel: ofwel nu radicaal investeren in nieuwe bronnen zoals gascentrales, ofwel toch nog twee van de minst oude kerncentrales openhouden. Doel 4 en Tihange 3 kunnen blijven draaien na 2025. In dat eerste scenario moet er hoe dan ook massaal ingezet worden op hernieuwbare energie, met nog veel meer offshore-windmolens in de Noordzee en nog veel meer nieuwe zonnepanelen.

Kernenergie gaat hoe dan ook veel moeilijker samen met groene stroom. Want kerncentrales kan je niet af en aan zetten, al naar gelang het aanbod van wind- of zonne-energie. Bij gascentrales gaat dat wel. Hoe langer de kerncentrales open blijven, hoe trager groene stroom kan groeien.

Epa

Gesponsorde artikelen