Moeten jongeren bezorgd zijn over de volgende Franse president? Deel 4: hoe willen ze immigratie aanpakken?

Moeten jongeren bezorgd zijn over de volgende Franse president? Deel 4: hoe willen ze immigratie aanpakken?

Nog twee dagen voor de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen en de spanning blijft, want een echte duidelijke favoriet is er niet. De vier grote kanshebbers liggen in de peilingen quasi gelijk: Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon en Marine Le Pen. Dringend tijd dus om eens te kijken waar de kandidaten nu juist voor staan. Vandaag deel 4: hoe gaan zij immigratie aanpakken en hoe kijken zij naar Europa en de Schengenzone?

Immigratie is een heikel punt. Dat is zo in elke verkiezing, maar in tijden van islamitisch extremisme, IS en aanslagen in Nice, Brussel, Londen en gisteren nog in Parijs is het een thema waar enorm veel aandacht aan wordt besteed. De aanwezigheid van de extreemrechtse Marine Le Pen zorgt daarbij nog eens dat het onderwerp alomtegenwoordig is. Maar wat denken de vier kandidaten eigenlijk over immigratie? Zijn ze voor of tegen immigratiequota? En hoe kijken zij naar de Europese grenzen en de Schengenverdragen (een overeenkomst tussen een aantal Europese landen om vrij verkeer van personen mogelijk te maken)?

Voor immigratiequota: Le Pen en Fillon

Uit de Schengenzone treden

Zeggen dat de extreemrechtse Marine Le Pen immigratie wil beperken, is een open deur instampen. Zij wil immigratie beperken tot 10.000 personen per jaar. Een echte verklaring hoe ze aan dat cijfer komt, geeft ze evenwel niet.

“Ik wil het stoppen” zei ze in maart op een debat op TF1. “Al tien jaar lang komen er per jaar 200.000 immigranten Frankrijk binnen. En dan reken ik daar de illegalen, die waarschijnlijk ergens anders zouden moeten zijn, nog niet bij”, klonk ze heel hard. “We hebben hen niets meer te bieden”, ging ze verder. “We hebben zelf zeven miljoen werklozen en we hebben negen miljoen armen waarop we al onze aandacht moeten vestigen.”

Om dat te bewerkstelligen, wil ze dan ook terugkeren naar strenge nationale grenzen. Ze heeft niet veel vertrouwen in andere Europese landen en leden van de Schengenzone, zo blijkt: “Er moeten nationale grenzen zijn, want ik zie niet in hoe we kunnen rekenen op een geruïneerd Griekenland of het spartelende Italië om die continue instroom te gaan regelen.” Le Pen wil dan ook uit de Schengenzone treden. In haar programma zegt ze dan wel speciale regelingen te gaan treffen om de grensovergang van Franse grensarbeiders te vergemakkelijken.

Heronderhandelen Schengenakkoorden

Ook François Fillon is voor een invoering van immigratiequota, al kleeft hij er in tegenstelling tot Le Pen geen getal op. Hij vindt dat er elk jaar moet gestemd worden in het parlement over hoe hoog die quota moeten liggen. Hoewel hij ook protectionistische inslagen heeft, gelooft hij wel in de Schengenakkoorden. Al moeten die volgens hem wel heronderhandeld worden.

“Zolang er een risico is op een toestroom van illegale vreemdelingen, moeten gerichte controles in kwetsbare grensgebieden mogelijk gemaakt worden”, staat te lezen in zijn programma. Buitenlanders die een gevaar kunnen betekenen, die ervan worden verdacht misdrijven te zijn begaan, al strafrechtelijk veroordeeld zijn of betrokken zijn bij terrorisme, moeten systematisch uit de Schengenzone worden gezet, zo staat er te lezen.

Fillon wil dus niet uit de Schengenzone treden, wat Le Pen wel wil, maar hij is wel hard voor de andere lidstaten. Hij zegt dat lidstaten die erin falen de buitengrenzen van de Unie te controleren en beschermen, tijdelijk moeten worden uitgesloten uit het Schengengebied. Zo zouden ze hun controleapparaat weer op niveau kunnen brengen.

Tegen immigratiequota: Macron en Mélenchon

Pro-Europa

Emmanuel Macron spreekt zich in zijn programma niet uit over de immigratiequota. Ook in debatten of interviews gaat hij hier niet op in. Aangezien Macron er met geen woord over rept en hij een voornamelijk inclusief en Pro-Europees beleid voert, wordt er dan ook algemeen vanuit gegaan dat de charismatische presidentskandidaat tegen immigratiequota is.

Macron wil de Europese grenzen wel beter beschermen. Zo stelt hij in zijn programma voor om de controleposten aan de Europese grenzen uit te breiden om hen zo de mogelijkheid te geven om aan duurzame monitoring en bescherming van onze buitengrenzen te werken. Dat wil hij bereiken door 5.000 mankrachten te mobiliseren voor het nieuwe Europese agentschap voor grenswachten en de kustwacht, dat sinds eind vorig jaar in werking is.

In tegenstelling tot Marine Le Pen, wil Macron wel de Schengenakkoorden behouden en wijst hij vooral op de positieve kanten ervan: “Kijk maar naar de 350.000 grensarbeiders die er dagelijks de voordelen van zien.” De Schengenakkoorden mogen alleen in noodsituaties ingeperkt worden, zo zegt Macron.

Humanitaire plichten

Ook Jean-Luc Mélenchon is tegen quota op immigratie. In het televisiedebat op 20 maart op TF1 spotte hij zelfs met het voorstel van Fillon. Het zal volgens Mélenchon migranten niet afschrikken om Frankrijk binnen te komen. Hij vindt dat de prioriteit moet verschoven worden naar het verbeteren van de opvang van de migranten. In tegenstelling tot de eerder protectionistische houdingen van Le Pen en Fillon, zet Mélenchon vooral in op de humanitaire plichten die Frankrijk heeft ten opzichte van de vluchtelingen. Zo hamert hij op het bouwen van extra kampen en verbeterde opvangcentra.

Over de andere onderwerpen blijft Mélenchon nogal vaag. Zo wil hij de Europese politiek aan de buitengrenzen gaan “heroverwegen en is hij tegen de militarisering van de controle op de immigratie-instroom. Hij is vooral voor de zachtere aanpak. Europa moet volgens hem uit de impasse van de Schengenzone en Frontex (een agentschap van de Europese Unie dat zich toespitst op de gezamenlijke Europese buitengrenzen) geraken. Hij wil ook meer en versterkte civiele reddingsmiddelen in de Middellandse Zee, om te voorkomen dat er duizenden immigranten blijven verdrinken.

Conclusie:

Zowel de conservatie Fillon als de extreemrechtse Le Pen zijn, zoals verwacht, voor een invoering van quota op immigratie. Enkel Le Pen wil de Schengenzone verlaten. Fillon, niet tegen de Schengenzone op zich, wil de wel gaan heronderhandelen en vooral harder gaan optreden.

Macron en Mélenchon zijn tegen immigratiequota. Mélenchon voert een veel zachtere koers waarin hij vooral inzet op de humanitaire kant van immigratie, maar daardoor ook weinig oplossingen biedt voor de toestroom aan immigranten. Macron wijst vooral op de positieve kanten van de Europese samenwerking en de Schengenakkoorden, al wil hij de Europese grenzen wel versterken.

Gesponsorde artikelen