Moeten jongeren bezorgd zijn over de volgende Franse president? Deel 5: werkloosheid en herinvoering van burger/legerdienst

Moeten jongeren bezorgd zijn over de volgende Franse president? Deel 5: werkloosheid en herinvoering van burger/legerdienst

Morgen is het zover: de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. En er lijken nog vier kanshebbers te zijn: Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon en Marine Le Pen. Wij geven in aanloop naar die verkiezingen elke dag de kijk van de vier belangrijkste kanshebbers op een bepaald onderwerp. Vandaag deel 5: hoe gaan de kandidaten de hoge werkloosheid aanpakken en wat denken ze over de herinvoering van de burger/legerdienst?

Er is in België veel te doen rond werkloosheid. Cijfers van VDAB uit maart geven nog een werkloosheid van 7,09 procent aan. Ook voor Frankrijk is werkloosheid een groot probleem. Daar ligt de werkloosheid zelfs nog hoger: 9,7 procent. Hoe de werkloosheid aanpakken en hoe de werkloosheidsuitkeringen (waar je in Frankrijk maar 24 maanden lang recht op hebt) moeten worden geregeld, zijn dan ook belangrijke vragen voor de verschillende presidentskandidaten.

Een voor ons veel onverwachter thema in de Franse presidentsverkiezingen is de herinvoering van de burger- en legerdienst. Het is bij ons niet meteen aan de orde, maar in Frankrijk is het iets dat duidelijk wel leeft. Het is dan ook interessant om eens te kijken hoe de kandidaten daar naar kijken.

Uitkeringen uitbreiden, strenger controleren

Emmanuel Macron wil een “korte, verplichte en universele” legerdienst invoeren. Omkaderd door het leger en de nationale ‘gendarmerie‘, zullen zo’n 600.000 jongeren per jaar hun legerdienst vervullen, en dat in de eerste drie jaar na hun 18e verjaardag. Hij wil zo de jeugd het militaire leven laten ervaren. Met die universele legerdienst ziet Macron ook een groep die, bij een crisis, gemakkelijk kan gemobiliseerd en ingezet worden.

Wat betreft werkloosheid, wil hij uitkeringen voorzien voor iedereen, “ook diegenen die er nu geen recht op hebben”. Daarnaast wil hij ook de middelen verhogen om zo een betere begeleiding te kunnen aanbieden.

Hij wil de termijn, die nu op 24 maanden staat, dus uitbreiden en betere begeleiding geven, maar het mes snijdt aan twee kanten bij Macron. Want hij zal de zoektocht naar een job strenger gaan controleren. Als er onvoldoende goed wordt gezocht naar werk of als er twee degelijke banen worden geweigerd op basis van salaris of kwalificatiecriteria, dan zullen de voordelen worden opgeschort. Laat je dus een perfect goede job links liggen omdat je diploma hoger is dan de nodige kwalificaties vereisen, dan zal je onder Macron je uitkering kunnen verliezen.

Zo wil hij de werkloosheid in de komende vijf jaar terugbrengen van 9,7 procent naar 7 procent. Hij wil ook een soort bonus-malus systeem gaan invoeren. Bedrijven die de meeste mensen in de werkloosheid storten, zullen zo ook het meest gaan betalen. Hij richt hier dus vooral zijn peilen op bedrijven die vaak met tijdelijke contracten werken.

Afdwingbaar recht op werk

Jean-Luc Mélenchon wil niet spreken van een echte legerdienst maar mikt eerder op een verplichte burgerdienst. Jongeren zullen zo vanaf ze 25 jaar zijn negen maanden moeten werken in openbare diensten, bij de brandweer, openbare veiligheid, defensie, civiele bescherming of milieuorganisaties.

De extreemlinkse Mélenchon wil uiteraard dat de werkloosheidsuitkeringen niet worden beperkt tot twee jaar en wil een continu inkomen in geval van jobverlies. Mélenchon wil door een herstelpolitiek meer dan drie miljoen jobs gaan creëren en wil zo de werkloosheid doen dalen tot 6,5 procent. Hij zal daarvoor 100 miljard investeren, waar de komende vijf jaar nog 173 miljard aan zal worden toegevoegd.

Daarnaast wil Mélenchon ook het ‘afdwingbaar recht op werk‘ gaan invoeren. Daarin ziet hij de staat als de werkgever “in laatste instantie”. In geval van lange werkloosheid moet de staat een job met een algemeen belang voorstellen aan de werkloze in lijn met zijn kwalificaties. Werkloosheidsuitkeringen zullen worden verdergezet tot die job wordt aangeboden door de overheid.

Protectionisme

Veel heeft Front National-voorzitster Marine Le Pen nog niet gezegd over de legerdienst. Al stelt ze wel kort in haar programma dat, naast het verhogen van het jaarlijks budget van defensie met 2 procent (en op termijn zelfs 3 procent), ze ook de legerdienst weer wil invoeren. Jongeren zullen zo minstens drie maanden een legeropleiding krijgen.

Ook over de werkloosheid blijft Le Pen verdacht stil, zeker in vergelijking met Macron en Mélenchon. Voor Le Pen is de belangrijkste peiler de “priorité nationale à l’emploi, oftewel een voorrang geven aan Franse werkzoekenden. Ze wil daarop ook heffingen invoeren op het inhuren van buitenlandse werknemers. Daar zou een winst uitkomen van twee miljard per jaar. Ze zal ook Franse bedrijven gaan ondersteunen en beschermen tegen oneerlijke internationale concurrentie door slim protectionisme en door de nationale munt te herstellen.

Geleidelijke vermindering

De enige die tegen het invoeren van burger- of legerdienst lijkt te zijn is de conservatieve François Fillon, hoewel hij er zich ook niet openlijk tegen uitspreekt. Hij geeft in zijn programma geen voorstel voor het invoeren ervan, maar schrijft wel dat het programma van de legerdienst duur is. Hij wijst eerder naar de vrijwillige burgerdienst, die vandaag de dag al geldt. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat Fillon hieraan niets wil veranderen.

Net als Marine Le Pen heeft Fillon geen echt grote plannen voor de werkloosheid aan te pakken. Hij wil vooral aansporen om mensen aan het werk te krijgen door de regels van de werkloosheidsuitkeringen te hervormen, staat te lezen in zijn programma. Zo wil hij, onder andere, een geleidelijke vermindering van de uitkeringen invoeren en zal hij meer verantwoordelijkheid bij de werkloze zelf leggen. Bij elke weigering van werk zal de werkloze een motivatie moeten voorzien. Doet hij dat twee keer niet (of niet goed genoeg), dan zullen er sancties volgen. Fillon mikt echter wel hoger dan Macron en Mélenchon en voorziet na vijf jaar bijna een halvering van de werkloosheid naar 5%.

Conclusie:

Zowel Macron als Le Pen zijn voor een herinvoering van de legerdienst. Mélenchon ziet meer voordelen in de invoering van een verplichte algemene burgerdienst. Fillon behoudt dan weer liever het huidige systeem van de vrijwillige burgerdienst.

Zowel Macron als de extreemlinkse Mélenchon willen de uitkeringen uitbreiden en er geen termijn meer op plakken. Macron zet daarvoor verder in op begeleiding, maar pleit ook voor strengere controles. Mélenchon wil de werkloosheid doen dalen door zware investeringen, die 3 miljoen jobs zullen moeten creëren. Hij stelt ook het ‘afdwingbaar recht op werk’ voor, waardoor de staat in laatste instantie als werkgever zal moeten fungeren.

De andere twee grote kanshebbers voor morgen, Le Pen en Fillon, blijven verdacht stil over beide thema’s. Vooral Marine Le Pen lijkt met geen woord te reppen over werkloosheid. Heel raar, aangezien het een van de belangrijke onderwerpen is van deze verkiezingen. Ze hamert vooral op protectionisme en wil voorrang gaan verlenen aan autochtone werklozen en Franse bedrijven gaan steunen. Fillon wil het systeem hervormen en uitkeringen geleidelijk doen verminderen.

Gesponsorde artikelen