Mueller vindt geen bewijs tegen Trump, maar pleit hem ook niet vrij. En dus duurt het spelletje gewoon voort

Mueller vindt geen bewijs tegen Trump, maar pleit hem ook niet vrij. En dus duurt het spelletje gewoon voort

Volgens een brief van het Amerikaanse ministerie van Justitie aan Congresleden heeft speciaal aanklager Mueller geen bewijs gevonden dat het campagneteam van Trump en de Russische autoriteiten hebben samengespannen om de verkiezingen te beïnvloeden. Maar volgens de voorzitter in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, is minister van Justitie Barr niet objectief en is het zeker niet zo dat de president nu volledig is vrijgepleit, zoals Trump zelf zegt.

Mueller heeft in zijn rapport immers de deur op een kier gelaten voor de Democraten om alsnog in het verweer te gaan. Hij schrijft dat “hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij.”

Over de tweede grote vraag rond de Amerikaanse president, of hij een misdrijf heeft begaan door te proberen het Ruslandonderzoek te belemmeren, doet Mueller in zijn rapport bewust geen uitspraken.

Barr en zijn onderminister, Rod Rosenstein, bekeken de feiten die Mueller heeft verzameld. Zij concluderen dat er niet genoeg grond is om Trump te vervolgen wegens belemmering van de rechtsgang, schrijft Barr, die benadrukt dat dit besluit losstaat van een omstreden justitierichtlijn die stelt dat een zittend president nooit kan worden vervolgd.

Over de tweede grote vraag rond de Amerikaanse president, of hij een misdrijf heeft begaan door te proberen het Ruslandonderzoek te belemmeren, doet Mueller in zijn rapport bewust geen uitspraken.

“Moeilijke, juridische kwesties”

Barr schrijft dat het volgens Mueller om moeilijke, juridische kwesties gaat en dat de oud-FBI-chef heeft besloten om geen aanbeveling te doen over het al dan niet vervolgen van de president. In plaats daarvan heeft Mueller enkel een feitenrelaas opgenomen in zijn rapport, waarmee volgens Barr een besluit over vervolging aan hem is.

Mueller zelf laat dus in het midden of president Trump zich schuldig heeft gemaakt aan het belemmeren van de rechtsgang. Hij schrijft daar specifiek over in zijn rapport dat niet geconcludeerd kan worden dat Trump schuldig is aan een misdrijf, “maar het pleit hem er ook niet van vrij”. Volgens Barr is er onvoldoende grond voor vervolging.

Trump gaf een korte reactie voor hij in het vliegtuig stapte in Florida. Hij zei dat hij nu van alle blaam is gezuiverd. “Er was geen samenzwering en geen belemmering. Dit was een van de belachelijkste dingen waar ik ooit van heb gehoord. Het is een schande dat het land dit moest doormaken en het is een schande dat uw president dit moest doormaken. Het was een illegale poging om me onderuit te halen.”

De speciaal aanklager stelt in het rapport verder dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 op twee manieren in het voordeel van Trump probeerden te beïnvloeden. De Russsen deden dat met het hacken van e-mails van Democraten en het verspreiden van nepnieuws op sociale media.

De speciaal aanklager werkte bijna twee jaar aan het rapport. Zijn onderzoek ging over drie zaken: de vraag of Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden, de vraag of het campagneteam van Donald Trump heeft samengespannen met Rusland en de vraag of de rechtsgang is belemmerd door het team-Trump.

Minister Barr stelde de afgelopen dagen een verslag samen van de bevindingen van de speciaal aanklager. De belangrijkste conclusies heeft hij in een korte brief naar enkele Congresleden gestuurd, en zijn ook openbaar gemaakt.

Politiek spel duurt gewoon voort

Het rapport is bijzonder goed nieuws voor president Trump, maar Democratische kopstukken gaan toch in het verweer. Ze hebben meteen opnieuw een oproep gedaan om het volledige onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller openbaar te maken.

Volgens de voorzitter in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, is minister van Justitie Barr niet objectief en is het zeker niet zo dat de president nu volledig is vrijgepleit, zoals Trump zelf zegt.

Vooral met de conclusie van Barr dat de president niet vervolgd moet worden voor belemmering van de rechtsgang hebben Pelosi en Schumer veel moeite. “Het feit dat het rapport van de speciaal aanklager de president niet vrijpleit van een beschuldiging zo serieus als belemmering van de rechtsgang toont aan hoe belangrijk het is dat het volledige rapport en de onderliggende stukken zonder verdere vertraging openbaar worden gemaakt”, schrijven de twee Democraten in een gezamenlijke verklaring.

Pelosi en Schumer vinden dat Barr geen objectief oordeel kan vellen, gezien zijn negatieve uitspraken over het Rusland-onderzoek voordat hij door Trump werd voorgedragen als minister van Justitie. Ook vinden ze Trumps bewering dat hij volledig is vrijgepleit in het onderzoek niet geloofwaardig. De samenvatting van Barr over het rapport “roept net zoveel vragen op als er worden beantwoord”, schrijven Pelosi en Schumer.

Pro en contra

Verschillende kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen hebben ook al laten weten dat ze vinden dat het volledige rapport openbaar gemaakt moet worden.

De Republikeinse leider van de Senaat Mitch McConnell benadrukt dat het Mueller-onderzoek de president van alle blaam zuivert. Hij heeft geen oproep gedaan om het volledige rapport openbaar te maken. Ook vice-president Mike Pence verwelkomt het rapport en stelt dat het president Trump van alle blaam zuivert.

In een reactie zegt het Democratische Congreslid Jerry Nadler dat minister Barr te snel heeft besloten om Trump niet te vervolgen. Hij wil dat de minister toelichting geeft in het Huis van Afgevaardigden. Nadler wil “al het onderliggende bewijs zien, zodat het Amerikaanse volk op de hoogte is van alle feiten”.

De Republikeinse senator Lindsey Graham, die bekendstaat als bondgenoot van de president, zegt juist dat het Mueller-rapport alle twijfel over Trump wegneemt. “Het is een slechte dag voor de mensen die hoopten dat dit onderzoek president Trump zou neerhalen.”

Vooral met de conclusie van Barr dat de president niet vervolgd moet worden voor belemmering van de rechtsgang hebben Pelosi en Schumer veel moeite. Pelosi en Schumer vinden dat Barr geen objectief oordeel kan vellen, gezien zijn negatieve uitspraken over het Rusland-onderzoek voordat hij door Trump werd voorgedragen als minister van Justitie.

Gesponsorde artikelen