Vlaanderen stapt uit gelijkekansencentrum Unia, strengere sociale toegang en ‘jobbonus’ voor lagere inkomens

epa

N-VA, CD&V en Open Vld zijn tot een akkoord gekomen voor een nieuwe Vlaamse regering. De onderhandelaars hebben de hele nacht aan tafel gezeten. Jan Jambon (N-VA) wordt de nieuwe minister-president. De nieuwe Vlaamse regering stapt uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia. De nieuwe regering wil 120.000 Vlamingen extra aan het werk krijgen. Voor de lage inkomens gaat het nettoloon omhoog via een ‘jobbonus’.

127 dagen na de verkiezingen van 26 mei is er een akkoord over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Dat maken de kopstukken Jan Jambon (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Hilde Crevits (CD&V) bekend via Twitter.

De nieuwe Vlaamse regering zal bestaan uit N-VA, CD&V en Open Vld. Wellicht gaan er 5 ministerposten naar N-VA, 2 naar CD&V en nog 2 naar Open Vld. De onderhandelaars zaten al sinds zondag 10 uur bij elkaar. Deze laatste onderhandelronde heeft maar liefst 21 uur geduurd.

Vlaanderen breekt met Unia

Vlaanderen stapt uit het interfederale gelijkekansencentrum Unia, een instelling die vooral gefinancierd wordt door de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. In 2015 ging zo’n 800.000 euro vanuit Vlaanderen naar het centrum. De afgelopen jaren was er vaak gekibbel tussen N-VA-kopstukken en Unia. N-VA pleitte voor een Vlaamse variant van Unia. Of er een nieuw Vlaams gelijkekansencentrum komt, is niet duidelijk.

Sociale maatregelen

Verder komt er voor mensen, die na twee jaar nog steeds werkloos zijn, een verplichte gemeenschapsdienst. “Het is de bedoeling de mensen bij de hand te nemen en een opstap naar een job te geven”, zegt Jambon.

“Het is ons niet ontgaan dat er op 26 mei iets gebeurd is. Een uiting van een gevoel van onbehagen in onze samenleving”, zegt Jambon. “Die is divers, en die diversiteit stelt ons voor uitdagingen. Te veel mensen hebben het moeilijk om rond te komen, ook als ze aan het werk zijn. En het gevoel leeft dat de lasten en lusten niet altijd even evenredig verdeeld zijn.”

“Daarom komen er extra inspanningen voor wie toetreedt tot onze samenleving. Wie succesvol inburgert, krijgt daarna alle kansen: het toegangsticket wordt duurder, maar wie slaagt, wordt volwaardig lid van de samenleving.”

Geen recht op kindergeld voor asielzoekers

Asielzoekers bouwen geen rechten meer op voor kindergeld tijdens hun hun procedure. Bovendien moet je tien jaar op het grondgebied verbleven hebben om toegang te krijgen tot de Vlaamse sociale bescherming, waarvan vijf jaar ononderbroken.

Daarnaast zal het inburgeringstraject nog meer focussen op het Nederlands en een cursus maatschappelijke vorming. Daarvoor moet de cursist zelf betalen. De inburgeringscursus kost 180 euro, het examen afleggen ook 180 euro, wat in totaal dus neerkomt op 360 euro.

M-decreet en opkomstplicht

Over de verdeling van de ministerposten is er volgens Jambon nog geen akkoord. Het M-decreet wordt geschrapt. Dat moest kinderen met een beperking beter integreren in het gewoon onderwijs. Bovendien verdwijnt de opkomstplicht voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

“Het is hard werk geweest, maar we zijn erdoor geraakt”, zegt Jambon tegen de VRT. “We hebben een nogal lijvig regeerakkoord geschreven, alles is goed uitgediscussieerd. De budgettaire oefening was ook fors. Maar het is nu rond allemaal. Hier staat een moe maar tevreden man.”

N-VA, CD&V en Open Vld organiseren morgen partijcongres, waarop de leden van de partij het akkoord moeten goedkeuren. Dat melden de kranten van De Persgroep. Ook plant CD&V vandaag nog een politiek bestuur.

Gesponsorde artikelen