N-VA verzet zich tegen nieuwe Europese kieswet van Merkel

N-VA verzet zich tegen nieuwe Europese kieswet van Merkel

Ons land verzet zit als enige lidstaat van de EU tegen een nieuwe Europese wet om tegen de Europese verkiezingen van 2019 een kiesdrempel tussen 2 en 5 procent te introduceren. Zo weigert de Europese N-VA-fractie de wet te ondertekenen. N-VA-Europarlementslid Sander Loones heeft het over “een principiële kwestie”.

De Europese verkiezingen vinden normaal op 26 mei 2019 plaats. De datum wordt in een Europese kieswet bepaald die ten laatste een jaar op voorhand door elke lidstaat goedgekeurd moet worden. In de wet worden dikwijls ook andere bepalingen opgenomen. Zo heeft Duitsland de optie doorgevoerd om een kiesdrempel in te voeren tussen 2 en 5 procent.

Paniekvoetbal van Merkel

Het initiatief komt van Duits bondskanselier Angela Merkel (CDU). Zo oordeelde het Duitse Grondwettelijk Hof in 2014 dat zo’n Europese kiesdrempel in strijd was met de Duitse grondwet. Merkel vreesde dat kleinere radicale Duitse partijen toegang zouden krijgen tot het Europees parlement. Dat wil ze nu vermijden via een Europese omweg.

Maar N-VA plaatst z’n voet tussen de deur. België is daarmee de enige van de 28 EU-lidstaten die het wetsvoorstel niet goedkeurt. De partij heeft binnen de federale regering haar veto gesteld.

“De kieswet is al meermaals besproken tussen de Europese topdiplomaten, maar een doorbraak is nog niet in zicht. De diplomaat die België vertegenwoordigt, krijgt de opdracht om het been stijf te houden”, klinkt het bij een bron van de kranten van De Persgroep.

Grote druk

Op 17 april vindt een zitting plaats van de Europese Raad van Algemene Zaken. Dat moment wordt gezien als de laatste kans om de kieswet goed te keuren. Er wordt verwacht dat de druk op ons land en N-VA groot zal zijn, aangezien dat ook zo was toen Paul Magnette (PS) in 2016 het handelsverdrag tussen Europa en Canada niet wou ondertekenen.

“Wij zijn vandaag nog niet geneigd om akkoord te gaan”, zegt Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA). “Voor ons is die kiesdrempel een democratische kwestie. Als hij er komt, zouden een aantal interessante stemmen uit het debat verdwijnen. Daar zijn wij principieel geen voorstander van.”

De N-VA-ondervoorzitter voelt er duidelijk niets voor om naar de pijpen van Merkel te dansen: “Een kiesdrempel is iets wat je als land perfect zelf kan regelen. Veel landen hebben dat al gedaan, maar in Duitsland lukt het niet. Nu wil Merkel dat Europa haar probleem oplost.”

Principes of zelfbehoud?

De houding van N-VA zorgt wel voor spanningen binnen de federale coalitie. Zo zou het volgens sommigen helemaal niet gaan om principes, maar om geld. “Dit is puur zelfbehoud”, zegt een anonieme bron in de kranten van De Persgroep. “Met een kiesdrempel dreigen een paar kleine partijtjes in hun ECR-fractie (European Conservatives and Reformists, ADB) niet meer verkozen te raken. Dan dreigen ze hun werkingsmiddelen te verliezen. Die krijg je enkel als je fractie minstens 25 leden telt uit 7 landen. Dat begint te spannen.”

Loones beweert dat geld in deze kwestie geen rol speelt: “Bovendien lopen er volop gesprekken om nieuwe partners aan te trekken.” Vandaag zou er opnieuw diplomatisch overleg plaatsvinden.

Gesponsorde artikelen