Nadja Vananroye (CD&V): “We hebben managers nodig in de politiek”

Nadja Vananroye (CD&V): “We hebben managers nodig in de politiek”

“We hebben managers nodig die mensen kunnen verbinden en samen aan oplossingen kunnen werken. De middelen zijn schaars, de uitdagingen zijn groot, dus volgens mij is de enige weg om goed te kunnen besturen/beleid te maken het durven managen van die uitdagingen”, zegt Hasseltse schepen en OCMW-voorzitster Nadja Vananroye (CD&V). “Die managers moeten uitdagingen objectief benaderen, algemeen belang afwegen en vooral bewaken dat visie en strategie ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.”

Wat is je ambitie?

“Mijn ambitie is drieledig: Goed bestuur met een sociale én een professionele inslag. Goed bestuur is voor mij gaan voor het algemeen belang, inhoudelijke beslissingen nemen op basis van zo objectief mogelijke gegevens (weg van vriendjespolitiek, “ons kent ons”, dienstbetoon) en praktijkervaring (samenwerking met de betreffende sector). Keuzes maken, belangen durven afwegen en het individueel belang afwegen tegenover het algemeen belang.”

“Sociaal betekent een sociale reflex hebben in elke bevoegdheid of materie, bij elke beslissing gevolgen aftoetsen voor de meest kwetsbaren. Professioneel betekent de manier waarop je iets doet. Hoe realiseer ik effectief mijn doelstellingen? Veel mensen zijn bezig met visie en vorming, maar de weg uitstippelen hoe we onze doelen kunnen bereiken is even belangrijk en niet te onderschatten. Anders blijft visie dode letter en geraak je niet vooruit. Voor mij draait het om de voorwaarden te creëren om te kunnen realiseren wat je vooropstelt.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“Mijn uitgangspunt is dat we in de politiek ook managers nodig hebben die mensen kunnen verbinden en samen aan oplossingen werken. Middelen zijn schaars, uitdagingen zijn groot, dus volgens mij is de enige weg om goed te kunnen besturen/beleid te maken het durven managen van die uitdagingen: ze objectief benaderen, algemeen belang afwegen en vooral bewaken dat visie en strategie ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Vandaar mijn klemtoon op de vraag hoe en op welke manier we beleid maken, niet enkel onze abstracte doelen.”

Is er binnen je partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel je de analyse van je oudere partijgenoten, waar wijkt ze er van af?

“Ik ervaar een verschil in stijl, in “manier van aan politiek doen”. Ik ervaar dat voor de oudere generatie aan politiek doen vaker gelinkt is met “uit een bepaald nest komen” en daarnaast ook met eerder top down werken binnen de partij. Er is binnen een partij altijd een top down, sturende kracht, en een democratische beweging van onderuit. Dit evenwicht is volgens mij vrij sterk omgeslagen van top down naar bottom up. Volgens mij is de tijd dat de politieke partijtop volledige controle kon uitoefenen over haar mandatarissen voorbij. De jongere generatie politici eigent zichzelf meer vrijheid en zelfstandigheid toe.”

“Ik denk dat dit in het algemeen ook een maatschappelijke tendens is: mensen voelen zich vrij van bepaalde structuren en maken meer individuele keuzes. Op zich is dat een goede zaak, maar met risico dat we meer en meer concurrent van mekaar worden in de partij. We moeten dit risico bewaken. CD&V moet deze tendens durven benoemen en bespreekbaar maken, zonder te vervallen in het top down verhaal. Ik denk dat ook hier het “managen” naar voor zal komen.”

Zou je ook voor een andere partij kunnen militeren? Welke?

“Na lang nadenken kom ik tot de vaststelling dat ik dat niet zou kunnen. De combinatie van én goed bestuur én dat sociale vind ik bij geen enkele andere partij zo in evenwicht terug. CD&V wordt traditioneel omschreven als een standenpartij, wij kunnen zeer breed verenigen, over geledingen heen. Dat is nooit een evidente oefening geweest maar we laten het lukken, en hebben hierin doorheen vele decennia een bron van expertise in opgebouwd.”

“Zelf heb ik een achtergrond in de beweging en vakbond, ben ik zowel ondernemer, werkgever als politicus met uitgesproken interesse voor sociaal beleid, dit spreekt mekaar helemaal niet tegen. Voor mij is het zeer belangrijk dat CD&V oog blijft hebben voor dat sociale, momenteel als “sociale waakhond” in de federale regering bvb.”

Gesponsorde artikelen