Naïef of geniaal? De opvallende Deense deradicaliseringsaanpak

Naïef of geniaal? De opvallende Deense deradicaliseringsaanpak

In de nasleep van de aanslagen van Brussel is het belangrijk om na te denken over hoe we in de toekomst aanslagen kunnen vermijden. Daarbij moeten we proberen alle opties open te houden. In Denemarken hanteert men in bepaalde steden het Aarhus model dat volgens velen naïef is, maar in het land zelf wel in vele gevallen blijkt te werken.

Bij dit Aarhus model probeert men actief iets te doen aan de persoon zijn situatie. Deze wijkt sterk af van onze blik op hoe we radicalisering moeten aanpakken. Men gebruikt daar over het algemeen minder strenge wetgeving dan in ons land en in Nederland. Enkel in het geval dat er criminele feiten werden gepleegd, worden ze vervolgd. IS-kalifaatgangers mogen daar dus niet zomaar opgepakt worden

Aarhus model

In vele gevallen worden ze in Denemarken vriendelijk benaderd. Daarbij komt de politie aan de deur kloppen en hen vragen waarom die bepaalde persoon naar daar is gegaan. Ook vragen stellen ze vragen zoals hoe ze zich daar voelden en of de persoon terug naar school wil gaan. Op die manier proberen ze deze jongeren zo snel mogelijk terug op de rails te krijgen. Ze worden dus niet meteen repressief behandeld door de politie en proberen op die manier de voormalige-IS’ers snel te laten reïntegreren. Hiermee hoopt de politie aan misdaadpreventie te kunnen doen in samenwerking met de gemeente en hulpverlening. Deze aanpak hanteert men voor alle duidelijkheid dus niet bij personen die misdrijven hebben begaan. Bij hen wordt er wel meteen een onderzoek opgestart en zullen ze repressief worden behandeld.

Reïntegratie

Hun aanpak wordt vaak naïef genoemd en misschien zijn we hiervoor in België al in een te ver stadium gevorderd om dit hier ook te kunnen toepassen, zeker sinds de aanslagen van Brussel en de toenemende spanningen die daarop volgden. Toch zag men in Aarhus dat er nauwelijks nog vertrekkers waren en wou men op die manier jongeren beter resocialiseren om zo nog grotere criminaliteitsproblemen met deze jongeren te vermijden. Ze gaan ervan uit dat het niet helpt om personen die in de cel zitten vanwege terror-gerelateerde activiteiten te laten rotten in de gevangenis, aangezien de meesten onder hen vroeg of laat zullen vrijkomen en dan in vele gevallen levende tijdbommen zullen zijn. Vandaar probeert men in Denemarken een positieve aanpak te hanteren.

In het land zelf is de aanpak ook omstreden en is ze niet de officiële overheidsaanpak. Toch wordt de praktijk in alsmaar meer steden in Denemarken toegepast. Door dit alles hoopt men in gesprek te kunnen blijven gaan met IS’ers, het alternatief is dat men enkel nog naar hun geradicaliseerde gemeenschap luistert en zich volledig isoleert van de rest. Als dit niet wordt gedaan zullen ze de overheid volgens de voorstanders uiteindelijk nog meer haten.

Naïef of geniaal?

De tijd zal uitwijzen welke aanpak het beste heeft gewerkt. Vanuit het oogpunt van vele Belgen zal deze constructieve en positieve aanpak naar IS’ers toe naïef lijken aangezien we met vele Syriëgangers zitten. Toch blijft men in bepaalde delen van Denemarken nog enorm in deze aanpak geloven. Naïef en achterhaald of geniaal en vooruitstrevend? De meningen blijven verdeeld.

Als je meer wil weten over deze unieke aanpak, lees zeker de volgende zaken:

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2001015-zachte-aanpak-voor-deense-jihadisten.html

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/12/deradicalise-isis-fighters-jihadists-denmark-syria

http://www.bbc.com/news/magazine-33344898

http://psy.au.dk/fileadmin/Psykologi/Forskning/Preben_Bertelsen/Avisartikler_radikalisering/Newsweek_20141017.pdf

https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Antiradikaliseringsindsats/Home/International-conference-on-November-19-to-20th-2015/~/media/Subsites/Antiradikaliseringsindsats/Dokumenter/Presentations/The-Aarhus-Model.pdf

Gesponsorde artikelen