Nationale Bank: “Neen, de Belgen zijn niet de rijkste mensen ter wereld, of zelfs van de eurozone”

Volgens het Global Wealth Report 2023 van Crédit Suisse en UBS zijn de Belgen de rijkste mensen van de wereld. In een blogbericht zegt de Nationale Bank van België (NBB) nu dat die stelling niet klopt. “In de eurozone alleen al zijn er twee landen waar de inwoners rijker zijn”, klinkt het.


Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn wekelijkse nieuwsbrief.


Context: We lazen onlangs in het Global Wealth Report 2023 dat niemand in de wereld rijker is dan de Belg.

 • Het mediaanvermogen in ons land komt uit op 249.940 dollar (iets minder dan 229.000 euro) per volwassene. Het jaar ervoor stond België op de tweede plaats, achter Australië. De twee landen hebben nu van plaats gewisseld, waarbij Australië een mediaanvermogen per volwassene heeft van 247.450 dollar.

In het nieuws: Volgens de NBB moeten we het Zwitserse rapport met een korrel zout nemen. En daar zijn verschillende redenen voor.

 • Om te beginnen is het niet evident om een nationale ranking te maken omdat landen met zeer uiteenlopende economische systemen en kenmerken met elkaar worden vergeleken. “Die factoren kunnen een aanzienlijke impact hebben op beslissingen van gezinnen om te sparen of schulden aan te gaan, en dus op het berekende gezinsvermogen”, klinkt het in een blogbericht. “Zo wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met opgebouwde rechten op een overheidspensioen. Het is dan ook mogelijk dat in landen met een ruime wettelijke pensioenregeling minder wordt gespaard ‘voor de oude dag’ dan in landen waar geen regeling bestaat voor dergelijke pensioenen.”
  • De monetaire instelling voegt eraan toe dat ook de staatsschuld buiten beschouwing wordt gelaten. Dat kan zich later mogelijk vertalen naar hogere belastingen. Gezinnen in landen met een omvangrijke staatsschuld houden wellicht rekening met hogere belastingen in de toekomst, en leggen daarom grotere spaarbuffers aan.
 • Voorts zijn er geen volledige gegevens beschikbaar over het vermogen van individuele gezinnen. Daarom wordt er meestal gebruikgemaakt van enquêtes. “Daarbij worden de grootste vermogens onvoldoende geregistreerd omdat rijkere gezinnen vaak minder geneigd zijn om aan enquêtes deel te nemen”, verduidelijkt de NBB.
 • Een ander probleem is dat de gegevens niet overal op dezelfde manier worden verzameld. Daardoor is het volgens de financiële instelling te voorbarig om te zeggen dat ons land Australië heeft ingehaald als rijkste land ter wereld.
 • Tot slot zijn de resultaten van het rapport in ruime mate geëxtrapoleerd omdat er weinig recente basisgegevens voorhanden zijn. Zo werden de gegevens van het Global Wealth Report voor België en de andere Europese landen berekend op basis van cijfers uit 2017, die over een periode van vijf jaar werden aangepast aan het prijsverloop van grote categorieën financiële activa, zoals aandelen, obligaties en vastgoed.

Belgen zelfs niet rijkste mensen van eurozone

Details: Zelfs binnen de eurozone zijn de Belgen niet de rijkste mensen. Twee lidstaten doen het beter, volgens de NBB. Die baseert zich op de Household Finance and Consumption Survey (HFCS). “Dat is ook een enquête, maar die wordt op eenzelfde wijze, tijdens dezelfde periode en met dezelfde vragen gehouden in de twintig landen van het eurogebied en Hongarije en Tsjechië”, verduidelijkt de monetaire instelling.

 • Uit die bevraging blijkt dat een gemiddeld Belgisch gezin in 2021 een nettovermogen van 408.000 euro had. De mediaanwaarde bedroeg 242.000 euro.
  • Het Belgische mediaanvermogen is groter dan in de eurozone (123.500 euro). Ook in onze buurlanden Duitsland (107.000 euro), Frankrijk (126.000 euro) en Nederland (105.000 euro) ligt dat cijfer lager.
 • Luxemburgers en Maltezers zijn rijker dan de Belg. Zij beschikken over een mediaanvermogen van respectievelijk 718.000 euro en 274.000 euro.
 • De NBB merkt op dat er zelfs binnen West-Europa grote verschillen zijn tussen de mediaanvermogens. “De verklaring hiervoor valt ruim buiten het bestek van deze blog, maar de opsplitsing van het nettovermogen in de activa en passiva van de gezinnen geeft een eerste aanwijzing”, klinkt het. “De waarde van de eigen woning vormt bijvoorbeeld in de meeste landen een belangrijke determinant van de activa van de gezinnen. Het hoge percentage huiseigenaars in België en de hoge huizenprijzen in ons land zorgen er dan ook mee voor dat de Belgische gezinsactiva als omvangrijker worden ingeschat dan die in het eurogebied en in de grote buurlanden.”

Meer
Lees meer...