Natuurherstel moet oppassen niet in groene gentrificatie uit te monden

Armere gemeenschappen zouden door natuurherstel uit hun woongebieden kunnen worden verdreven. Er moet immers met een mogelijke groene gentrificatie rekening worden gehouden. Dat zegt een studie van van de Zoological Society of London (ZSL). Het rapport merkt op dat natuurherstel, zoals herbebossing, de huurprijzen in de omgeving kan opvoeren.

Door de groenere omgeving worden deze gebieden immers aantrekkelijker, terwijl tevens het risico op natuurrampen zoals overstromingen afneemt. Bovendien krijgen deze gebieden ook grotere toeristische mogelijkheden.

Sociaal

“Zonder een zorgvuldige implementatie van het natuurherstel zou een groene gentrificatie kunnen plaatsvinden, waarbij lokale gemeenschappen uit hun gebied worden geprijsd”, merkt onderzoeker Nathalie Pettorelli, hoofdconservator aan het Institute of Zoology op. “Sociologen en andere experts, evenals lokale gemeenschappen, moeten dan ook bij natuurherstel worden geraadpleegd en ingeschakeld.”

“Natuurherstel heeft niet alleen een ecologisch aspect. Het is ook een sociaal probleem. Er moet altijd met mensen rekening worden gehouden. Er moet worden vermeden dat er mogelijke ongelijkheden zouden worden gecreëerd. Dit geldt trouwens niet alleen voor natuurherstel.”

“Ook verbeteringen die aan stedelijke gebieden worden aangebracht, hebben waarborgen nodig om ervoor te zorgen dat lokale gemeenschappen kunnen blijven en kunnen genieten van de nieuwe of verbeterde groene ruimten en inspraak hebben in wat er wordt gecreëerd.”

“Veel mensen die aan natuurherstel werken, zijn ecologen in hart en nieren – ze vergeten soms het sociale aspect. Maar wanneer er met mensen geen rekening wordt gehouden, zullen de inspanningen op lange termijn geen resultaat opleveren.”

Indien deze spanningen worden opgelost, kan natuurherstel volgens Pettorelli op achtergestelde gemeenschappen een positief effect hebben. “Deze groepen lopen vaak de grootste risico’s om met de negatieve effecten van de klimaatcrisis – waaronder luchtvervuiling, hittegolven en overstromingen – geconfronteerd te worden”, voert de wetenschapper aan. “Natuurherstel kan hen mentale en fysieke voordelen bezorgen.”

Steden

Natuurherstel wordt vaak in verband gebracht met de herintroductie van grote carnivoren in uitgestrekte, ongerepte landschappen, maar ook de ecosystemen van steden kunnen volgens Pettorelli van dergelijke operaties aanzienlijke voordelen genieten.

“Dit kan de schade van de klimaatcrisis verminderen”, meent ze. “Hoewel de groene ruimten in stedelijke gebieden vaak relatief klein zijn, kunnen ze samen een groot gebied beslaan en kunnen ze van vitaal belang zijn om koolstofdioxide op te slaan en het verlies aan biodiversiteit om te keren.”

“Door de creatie van wetlands rond dorpen en steden te creëren, kunnen ook de effecten van overstromingen drastisch worden verminderd. Het toevoegen van groen aan gebouwen en de creatie van groene ruimtes kunnen stedelijke gebieden bovendien tijdens hittegolven koeler maken.”

Bij het natuurherstel moet volgens Pettorelli nog met een aantal andere uitdagingen rekening worden gehouden. “Onder meer moet men alert zijn voor een mogelijke kolonisatie van uitheemse soorten”, waarschuwt ze. “Deze groepen zouden hiervan kunnen profiteren om zich in het gebied te vestigen en zich ongestoord te verspreiden.”

“Daarnaast moet ook worden vermeden dat het publiek zou worden aangemoedigd om dieren uit te zetten in gebieden die voor de soort helemaal niet geschikt is. Bij dergelijke projecten is een efficiënte voorlichting dan ook noodzakelijk.”

Meer
Lees meer...