Natuurminister Schauvliege (CD&V) voert nieuwe regels in openbare bossen in: dit verandert er

Natuurminister Schauvliege (CD&V) voert nieuwe regels in openbare bossen in: dit verandert er

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) wil de regels in openbare bossen radicaal veranderen. Ze wil dat we voortaan overal in de Vlaamse bossen mogen rondlopen, dus ook naast het pad, tenzij de natuur in een bepaald gebied bijvoorbeeld kwetsbaar is. Bos +, de Vlaamse organisatie voor bosbehoud, beter bos en meer bos, is niet te vinden voor de plannen van Schauvliege.

Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) wil nieuwe regels in openbare bossen. Dat schrijven de kranten van Het Mediahuis. Tegenwoordig mag je in openbare bossen in Vlaanderen enkel op wegen of in speelzones lopen. Volgens Schauvliege moet je echter overal kunnen lopen, behalve waar het verboden is, bijvoorbeeld vanwege de kwetsbare natuur.

De minister kondigde haar plan aan op het Bosforum. Dat is een groep van experts, natuurbeschermers en houtverwerkende bedrijven, die zich toelegt op het toekomstige bosbeleid in Vlaanderen. Toen Schauvliege haar plan uit de doeken deed, werd het onrustig in de zaal. De toegankelijkheid van bossen verdeelt de belanghebbenden al jaren. Zo is één kamp voorstander om de toegang tot bossen voor mensen in te perken om de ecologie en biodiversiteit van het bos te bewaren. Het andere kamp wil net dat de natuurbeleving centraal staat, bijvoorbeeld voor jeugdbewegingen, op voorwaarde dat er bepaalde regels zijn.

Schauvliege trekt kaart van natuurbeleving

De jongste maanden escaleerde de discussie over het toekomstig bosbeleid in Vlaanderen. Maar de standpunten van beide kampen lagen zo ver uit elkaar dat er uiteindelijk zelfs geen visietekst kwam. Schauvliege kiest duidelijk voor het tweede kamp. “Natuurbeleving als sleutel voor het ontdekken en het waarderen van de natuur ligt mij na aan het hart”, zei ze op het forum. “Wandelen, spelen, lopen, sporten, kuieren, ravotten: natuur brengt mensen samen.”

Schauvliege wil naar eigen zeggen “een initiatief nemen en het maatschappelijk debat aangaan” rond de openbare bossen. Ze zei aan de leden van het Bosforum dat ze hoopte op hun steun. Maar Bos +, de Vlaamse organisatie voor bosbehoud, is het absoluut niet eens met de minister. “Op het eerste gezicht klinkt dit misschien sympathiek”, klinkt het daar. “Maar wij vrezen dat dit niet werkbaar is, op termijn de draagkracht van bossen ondermijnt en bovendien geen antwoord biedt op de vragen van jeugdbewegingen naar meer speelterreinen.”

De organisatie vreest onder andere dat wandelaars op de duur niet zullen weten aan welke regels ze zich moeten houden. Ook stellen ze dat jeugdbewegingen speelzones nodig in de buurt van kampplaatsen of hun lokalen. Daarvoor hoeven de algemene regels volgens hen niet gewijzigd te worden.

Nieuw decreet

Schauvliege houdt vol dat ze grotendeels op dezelfde lijn zit als de overige leden van het Bosforum op het vlak van bescherming voor bossen, die een belangrijke rol spelen in economie, klimaat, biodiversiteit en gezondheid. De minister is van plan nieuw decreet uit te vaardigen om de bebossingsgraad te verhogen. Ook wil ze werken aan de structuur en diversiteit van de bossen, met een groter aandeel van inheemse soorten.

Gesponsorde artikelen