Niet goed bezig: voor ’t eerst in drie jaar neemt de wereldwijde uitstoot van CO2 weer toe

Niet goed bezig: voor ’t eerst in drie jaar neemt de wereldwijde uitstoot van CO2 weer toe

Tussen 2000-2014 groeide de uitstoot van CO2 jaarlijks gemiddeld met 2%. Maar in 2014 kwam de kentering: drie jaar lang was er geen groei. Maar nu neemt voor het eerst sinds 2014 de wereldwijde uitstoot van CO2 weer toe. In het blad BioScience is ondertussen een alarmkreet verschenen die wordt onderschreven door meer dan 15.000 onderzoekers uit 184 verschillende landen.

Dat is voor een deel te wijten aan China, dat van de wereldwijde uitstoot van CO2 een kwart voor zijn rekening neemt.

In China zit de economie flink in de lift, en daardoor is het gebruik van steenkool als brandstof weer toegenomen.

Ook andere opkomende landen stoten weer meer CO2 uit. En de CO2-afname in ontwikkelde economieën gaat minder hard dan voorgaande jaren.

Volgens het Global Carbon Project bedraagt de wereldwijde toename dit jaar 2%.

Tussen 2000-2014 groeide de uitstoot van CO2 jaarlijks gemiddeld ook met 2%. Maar in 2014 kwam de kentering: drie jaar lang was er geen groei.

800.000 jaar

Overigens betekent dat niet dat in die drie “neutrale” jaren de hoeveelheid CO2 in de lucht ook afnam: het metereologisch bureau van de Verenigde Naties meldde onlangs dat er vorig jaar meer CO2 in de lucht zat dan in de afgelopen 800.000 jaar. Dat kwam door het natuurverschijnsel El Niño. De neveneffecten van El Niño zorgden ervoor dat er minder CO2 werd opgenomen door land en oceanen.

Op dit moment wordt in de Duitse stad Bonn een klimaatconferentie gehouden. Het is een vervolg op het Klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten. Bijna alle ondertekenaars zijn in Bonn om afspraken te maken over verdere stappen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het lijkt erop dat de onderhandelaars in Bonn deze week nog strengere afspraken moeten maken om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daarin staat dat de wereldwijde temperatuur niet meer mag stijgen dan met 2 graden Celsius.

De Verenigde Naties waarschuwen voor ernstige verstoringen van het ecologisch systeem en een gevaarlijke temperatuurverhoging als de hoeveelheid broeikasgas verder toeneemt.

15.000 wetenschappers waarschuwen met brief

In het blad BioScience is ondertussen een alarmkreet verschenen die wordt onderschreven door meer dan 15.000 onderzoekers uit 184 verschillende landen.

Daarin waarschuwen de onderzoekers voor de schade die we aan de aarde toebrengen door klimaatverandering, ontbossing, het uitsterven van soorten en overbevolking.

World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice is een vervolg op een soortgelijke brief die 1992 verscheen en toen door meer dan 1.700 onderzoekers werd ondertekend. Toen werd ook al gewaarschuwd voor een “onherstelbaar verminkte aarde” en daaruit voortvloeiende “menselijke misère”.

We zijn nu 25 jaar verder. Zowat alle gevaren waarvoor onderzoekers 25 jaar geleden waarschuwden, spelen nog steeds en zijn nog verontrustender dan toen.

Zo is de hoeveelheid zoet water per capita in 25 jaar tijd met 26% afgenomen. Tegelijkertijd is het aantal zuurstofarme gebieden in de oceaan in 25 jaar tijd met 75% toegenomen. En de menselijke bevolking is 35% gegroeid, terwijl het aantal zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen in diezelfde periode collectief met 29% is afgenomen. Bovendien is de uitstoot van CO2 in 25 jaar enorm toegenomen en is ook de wereldwijde temperatuur in die periode gestegen.

Gesponsorde artikelen