Nieuwe wending in visumkwestie rond Syrische familie: definitieve uitspraak kan binnen drie maanden vallen

Nieuwe wending in visumkwestie rond Syrische familie: definitieve uitspraak kan binnen drie maanden vallen

Een nieuwe speler heeft zich nu toegevoegd aan de visumkwestie rond de Syrische familie uit Aleppo: het Europese Hof van Justitie. Die moet namelijk binnen drie maanden een uitspraak doen over een vergelijkbare zaak en die beslissing zal dan direct gelden voor heel Europa. Dus ook voor de Syrische familie. Binnenkort kan er dus een definitieve uitkomst zijn. 

De strijd tussen de Syrische familie, hun advocaten van Progress Lawyers Network en staatssecretaris Theo Francken (N-VA) heeft er een nieuwe speler bij, het Europese Hof van Justitie. En die kan de uitkomst van de zaak voor eens en voor altijd beslissen.

Soortgelijke zaak

Het Europese Hof van Justitie gaat zich namelijk – op verzoek van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – buigen over een soortgelijke zaak die dus ook gaat over vluchtelingen die asiel aanvragen in België via een ambassade in het buitenland. De vraag is: kan een familie die in het buitenland woont, een visum aanvragen in een Europees land om vervolgens asiel aan te vragen in datzelfde land?

Binnen drie maanden moet het Europese Hof van Justitie hierover een uitspraak doen. En die uitspraak geldt direct voor heel Europa. En dus ook voor de Syrische familie uit Aleppo die om ‘humanitaire redenen’ een visumaanvraag heeft ingediend, maar die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken tot nu toe weigert te geven.

Uitspraak binnen drie maanden

Volgens hem kan zo’n visumaanvraag niet zomaar op eender welk consulaat, in het buitenland, waarbij het automatisch wordt goedgekeurd. Als dat het geval zou zijn, zouden miljoenen mensen in consulaten in Ankara, Amman, Istanbul of Beiroet meteen een aanvraag kunnen indienen en legaal toegang krijgen tot Europa. Dat wil Francken voorkomen.

Maar de Syrische familie is bevriend met een familie uit Wallonië, en die wil het Syrische gezin op haar landgoed opvangen. Zij stapten daarom met advocaten van Progress Lawyers Network naar de rechtbank. Zij hebben de zaak al gewonnen voor een rechtbank van eerste aanleg en ook het hof van beroep in Brussel heeft afgelopen week geoordeeld dat België verplicht is om een visum te geven aan de Syrische familie. Elke dag dat Francken toch weigert kost het hem een dwangsom van 4.000 euro.

De staatssecretaris is in beroep gegaan bij Cassatie, maar het is nu dus vooral afwachten wat het Europese Hof van Justitie besluit.

Gesponsorde artikelen