Nog veel werk na eerste begrotingsweekend voor regering: eerst toch nog twee superministerraden

Nog veel werk na eerste begrotingsweekend voor regering: eerst toch nog twee superministerraden

De grote lijnen van de begrotingsoefening voor 2018 en 2019 zijn bekend: de regering moet op zoek naar grote sommen, wil het dat beloofde evenwicht in de begroting halen. Er moet 4,3 miljard voor 2018 en 7,7 miljard voor 2019 gezocht worden. Vraag is hoe diep de besparingen zullen gaan, vooral in de sociale zekerheid en of het evenwicht bereikt wordt of niet. Ondertussen staan de superministerraden ook weer op de agenda, die komen eerst nog.

De regering is terug in Hertoginnedal. Daar verzamelt Charles Michel (MR) nu z’n troepen de komende weken, om de begroting te maken en ook de grote dossiers aan te pakken. Een verandering van decor met de mislukte begrotingsopmaak in oktober vorig jaar, toen vicepremier Kris Peeters (CD&V) plots weg liep op de Lambermont, de ambtswoning van de premier aan het Warandepark, en tijdens die wandeling de camera’s in z’n neus kreeg. Wie op Hertoginnedal boos wegloopt, komt in een groot park terecht. Het risico op dezelfde stuntelige beelden is er alvast niet.

De ambitie blijft hoe dan ook niet min. Na wat onduidelijkheid over de timing en wat iedereen precies nog te wachten stond, bevestigt men in kringen rond de premier dat er wel degelijk nog eerst twee superministerraden aankomen. “Voor de thematische ministerraden blijft de planning: twee voor de eigenlijke begrotingsopmaak.”

De klassieke discussie is terug: CD&V wil het evenwicht lossen, de rest zwijgt

Uiteraard hangt de hele oefening samen. Want dit weekend al ging het wel over de cijfers, over de begroting. De technische controle van de cijfers moest gebeuren, waarbij altijd wat getouwtrek is over wat nu precies bespaard moet worden. Echt de pees erop leggen gebeurde nog niet, zaterdagnamiddag waren de kopstukken alweer thuis.

Zo lopen de onderhandelingen dus parallel: de cijfers van de begroting enerzijds, de grote maatregelen die ook op de superministerraden moeten komen anderzijds. Vermoedelijk wordt dat nieuws dan al in mondjesmaat gelost, waardoor het nieuws van de begroting pas op het eind komt en niet helemaal overschaduwd zal zijn door de maatregelen uit de superministerraden.

Ondertussen is de klassieke discussie over het evenwicht terug: de liberalen en ook de N-VA willen die ambitie niet lossen, CD&V houdt vast aan “geen al te grote besparingen in de sociale zekerheid”. “Groei en jobs zijn belangrijk”, zei vicepremier Peeters voor de camera’s van VTM. Hij was de enige van de kopstukken die echt inhoudelijk commentaar gaf afgelopen weekend. De rest hield het bijzonder vaag en wilde geen ‘on the record‘ quotes geven.

In een persbericht gaf minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wel aan dat wat hem betreft de uitgaven in de sociale zeker onder controle moeten gehouden worden. Ook dat is niet nieuw, maar een steeds terugkerende N-VA-eis. Vraag is hoe Open Vld zich gaat opstellen: moet hun kopstuk Maggie De Block meer doen, of gaan ze toch in de verdediging? Niet toevallig gaf Peeters aan dat “hij en Magie al het meest bespaard hebben”.

Gesponsorde artikelen