Nu solliciteren = veel kans op een job!

Nu solliciteren = veel kans op een job!

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is in jaren niet meer zo optimistisch geweest. Bedrijven in ons land blijven groeien, investeren en werknemers aanwerven. Toch zijn er drie knelpunten: de tekorten op de arbeidsmarkt, het fileprobleem en de ontspoorde loonkosten.

Werkgeversorganisatie VBO is optimistischer dan ooit. Het ziet ernaar uit dat 2018 op economisch vlak een fantastisch jaar wordt in ons land. Hoofdeconoom Edward Roosens denkt zelfs dat de Belgische economie dit jaar met 2 procent zal groeien. Bij de Nationale Bank gaan ze dan weer uit van een stijging van 1,7 procent. Dat schrijven de kranten van Het Mediahuis.

Beide instanties schatten de spaarquote verschillend in. Zo denkt Roosens niet dat de consumenten veel reden hebben om hun toenemende koopkracht naar een spaarboekje te kanaliseren. Hij meent dat ze hun geld zullen uitgeven, en dat zou de economie doen groeien.

Ook bedrijven zien het rooskleuriger

Uit een enquête van het VBO blijkt dat bedrijven nu de toekomst veel rooskleuriger zien dan in mei vorig jaar. Zo is het aantal sectoren, dat een groeiversnelling verwacht, investeringen voorbereidt en mensen gaat aanwerven, aanzienlijk gestegen. Roosens spreekt van “een aangename verrassing”. De vorige keer dat de enquêteresultaten er zo goed uitzagen, was in 2010. Toen groeide de Belgische economie met 2,1 procent.

Toch is het niet alleen maar vreugde. “Vorig jaar was het jaar van het herstel”, zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. “Dit jaar wordt de uitdaging om de groei vast te houden. En er zijn drie knelpunten die de groei kunnen afzwakken.”

Knelpunt 1: tekorten op de arbeidsmarkt

Het probleem: zowat alle economische sectoren, op die van de rederijen na, verwachten last te krijgen van de toenemende tekorten op de arbeidsmarkt. Zo ligt het aantal openstaande jobs in Vlaanderen, Brussel én Wallonië boven het Europese gemiddelde. Bij onze aantrekkende economie zal dit probleem alleen maar toenemen en de groei mogelijk afremmen.

De oorzaak is een mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van werk. Zo hebben veel werklozen niet het juiste profiel. Timmermans vindt dat de regionale overheden daar nog meer aan kunnen doen. Maar ook de werkgevers en werknemers dragen volgens hem verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten minder kieskeurig zijn en bereidheid tonen om hun mensen zelf op te leiden. Werknemers moeten dan weer bereid zijn zichzelf bij te scholen en eventueel wat verder van hun woonplaats een job te zoeken.

Knelpunt 2: het verkeer

Bedrijven en werknemers ondervinden steeds meer last van de files. Vooral in de Antwerpse haven heeft het probleem onrustwekkende proporties aangenomen, maar ook Brussel kan zich volgens Timmermans geen mobiliteitsprobleem veroorloven: “De mobiliteitsknoop moet dringend ontward worden, want die heeft een effect op de potentiële groei.”

Timmermans legt de oorzaak bij een “ontoereikende infrastructuur”. Wat stellen de werkgevers voor? Een investerings-inhaalslag. Het ziet ernaar uit dat die er ook gaat komen. Normaal zullen de werken aan de Antwerpse Oosterweel-verbinding dit jaar eindelijk van start gaan. Ook een nieuwe zeesluis in Terneuzen staat op het programma.

Knelpunt 3: ontspoorde loonkosten

Voorlopig is het nog niet zo ver, maar België heeft aan concurrentiekracht gewonnen door de regeringsmaatregelen die de loonkosten verlaagd hebben. Fase 2 van de taxshift gaat dit jaar in, waardoor de sociale werkgeversbijdragen op de lonen naar 25 procent worden verlaagd. Maar het VBO wil absoluut voorkomen dat de loonkosten in België weer ontsporen. Wat dat betreft zijn de komende onderhandelingen over het Interprofessioneel Akkoord cruciaal.

Roosens legt ook hier de oorzaak bij het tekort op de arbeidsmarkt, wat kan leiden tot hogere lonen: “Het valt nu nog mee, maar de opwaartse druk is wel een risico.” Het voorstel van de werkgevers: de vakbonden de boodschap meegeven dat de verworven verbetering van de concurrentiekracht niet opnieuw in gevaar gebracht mag worden. “We mogen absoluut de Belgische loonkosten niet laten ontsporen, want dan zouden we alle verworvenheden weer overboord gooien, en dat betalen we cash”, zegt Timmermans. “De bedoeling is dat er meer mensen aan de slag gaan. Dat kan alleen als we concurrentieel blijven.”

Gesponsorde artikelen