Ontwaakt de Olifant? Hoe India de wereld kan veroveren 

Ontwaakt de Olifant? Hoe India de wereld kan veroveren 

De Europees-Indiase relaties zijn in beweging. Maandag werd het stichtingsakkoord van de Aziatische investeringsbank ondertekend door India en onze buurlanden. Enkele dagen eerder bezocht de voorzitster van het Indiase Lagerhuis de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mogelijk hangt er een bezoek van premier Modi in de lucht … Nathalie van Baren, stagiaire bij Peter De Roover (N-VA) en masterstudente ontwikkelingseconomie, doet een oproep om hier meer oog voor te hebben.

Onlangs werd de eerste Internationale dag van Yoga gevierd, uitgeroepen door de Verenigde Naties op initiatief van de Indiase premier, Narendra Modi. Om deze dag te eren leidde hij een 35-minuten durende yoga-sessie met 37.000 deelnemers in Delhi. Dat was zowat het eerste niet-negatieve bericht uit dit land dat vorige maand in onze media verscheen.

Naast berichten over het schrijnende aantal doden door een hittegolf of giftige alcohol en vele verkrachtingen, werd ook de hashtag #DespiteBeingAWoman na een fout geïnterpreteerde uitspraak uitgebreid vermeld. Gelukkig hadden toch enkele kranten oog voor het einde van het grensconflict tussen India en Bangladesh, een akkoord dat begin juni werd gesloten. Bangladesh was het twintigste land dat Modi bezocht sinds hij de verkiezingen in 2014 met absolute meerderheid won. Hij beloofde toen om “good times” te brengen via een beter economisch klimaat met meer jobs, welvaart, en internationale roem.

Is het Europe dat te weinig oog heeft voor India?

Dat laatste maakt hij meer dan waar, al dan niet in positieve zin. Denk maar aan het kostuum dat Modi droeg tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten, waarbij de gouden strepen zijn naam bleken te bevatten. Canada, Brazilië, en Australië kregen ook een bezoek, al dan niet voor een multilaterale bijeenkomst. Frankrijk en Duitsland moesten zich tevreden stellen met een flitsvisite in april van dit jaar. De momenteel geplande staatsbezoeken gaan ook allemaal naar landen buiten Europa. Bovendien legt Modi als voorstander van SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) de focus van zijn buitenlands beleid, met “Act East”- en “Neighbourhood First”-principes, duidelijk op de buurlanden.

Wat betekent deze geringe interesse in Europa? Of is het Europa dat te weinig oog voor India heeft? Gaat China met alle aandacht lopen? Volgens statistieken en voorspellingen is dat onterecht. Zoals Modi het in Duitsland zelf verwoordde: “The entire world is looking at India. Demography, democracy and demand are attracting the world to India.” (De hele wereld kijkt naar India. Demografie, democratie en vraag zijn de wereld naar India aan het aantrekken.) Niet enkel zullen er over tien jaar meer mensen in India dan in China wonen volgens het Public Reference Bureau, ook de gemiddelde leeftijd zal er veel lager liggen. Met 7,5 procent economische groei in het laatste kwartaal van 2014, wordt China zelfs ingehaald met een halve procentpunt. Al zijn er ook sceptici die denken dat statistische alchemie aan de basis ligt van deze verrassend hoge cijfers.

Vanwaar het gebrek aan belangstelling voor India?

Eigenlijk is het niet correct om India en China te vergelijken. Buiten hun inwonersaantal en het feit dat ze beide tot de opkomende economieën behoren, hebben de landen weinig met elkaar gemeen. De verschillen op demografisch, institutioneel en cultureel vlak uiten zich ook in de economie. In het land van de draak zijn meer vrouwen aan het werk en bezit men over meer menselijk kapitaal. In dat van de olifant worden werkende vrouwen aan lagere kastes gekoppeld en is het onderwijssysteem aan verbetering toe. Daartegenover staat wel dat Indiërs meer vrijheid genieten. Terwijl China ‘s werelds grootste goederenfabrikant en een netto-importeur van diensten is, groeit de Indiase dienstensector enorm en is het land een netto-exporteur van IT.

Het zou onzichtbare innovatie zijn die aan de basis ligt van de opkomst van India, zo beweert Nirmalya Kumar, professor Marketing aan de London Business School. Onzichtbare innovatie ziet men niet aan het eindproduct of het aantal patenten van een bedrijf, het bevindt zich in het proces naar het eindproduct, dat efficiënter wordt geproduceerd. Verschillende bedrijven hebben hun R&D-afdeling afgelopen jaren naar India verplaatst. De vraag die Kumar nu stelt is: “Wat is de volgende afdeling die Westerse bedrijven gaan outsourcen?”

“Make in India”

Met zijn “Make in India”-initiatief heeft Modi de sterktes van zijn economie begrepen. Het project hoopt op meer werkgelegenheid en vaardigheden in 25 voornamelijk technologische sectoren. Met een focus op hoge kwaliteit, lage milieu-impact en via het aantrekken van kapitaal en investeringen zorgt “Make in India” voor een verhoging van het bbp en belastinginkomsten. Door meer buitenlandse investeringen toe te laten, vergunningen gemakkelijker beschikbaar te maken en intellectuele eigendom te beschermen, heeft Modi succes geboekt. Huawei zal er een nieuwe R&D-campus bouwen, Samsung gaat er technische scholen oprichten en haar nieuw model Z1 produceren, IBM heeft er naar schattingen meer werknemers dan in de VS, LH Aviation uit Frankrijk zal er drones fabriceren … Het is maar één van de initiatieven die premier Modi neemt om van India een wereldspeler te maken.

Niet iedereen blijkt even opgezet met al deze buitenlandse bezoeken en nieuwe maatregelen. Tijdens de deelstaatverkiezingen in Delhi 7 februari 2015 werd Modi’s Hindoe-nationalistische partij BJP zwaar afgestraft. Al is het ook mogelijk dat de belofte van gratis Wi-Fi van de rivaliserende partij AAP hen de das omdeed. Zij won met 67 van de 70 zetels. Meerdere analyses geven verschillende redenen waarom deze partij van de armen, zoals ze wel eens genoemd wordt, een tik kon uitdelen. Ook de Congressparty, die er tussen 1998 en 2013 aan de macht was, werd van de politieke kaart geveegd. Die partij kwam uit de verkiezingen zonder ook maar enige zetel.

“Just India being India”

Het is deze Congressparty die vòòr 2014 de premier leverde. In 2004 won Sonia Ghandi de verkiezingen, een vrouw van Italiaanse afkomst, een rooms-katholieke achtergrond en schoondochter van de eerste vrouwelijke Indiase premier, Indira Ghandi. Na bedreigingen gaf Sonia de positie van Eerste Minister door aan Manmohan Singh, een sikh. Hij werd toen ingezworen door president en moslim Abdul Kalam. En dat allemaal in een land waar meer dan tachtig procent hindoe is. Dat is geen propaganda maar “just India being India” volgens Shashi Tharoon, voormalig woordvoerder van de Congressparty. Hij werd in oktober vorig jaar ontslagen na het uiten van lof voor Modi’s engagement.

Nochtans is Tharoon naar eigen woorden nog steeds overtuigd lid van de Congressparty. Volgens hem is hindoe-fundamentalisme een contradictie, aangezien hindoeïsme een religie is zonder fundamenten. Er bestaat geen hindoeketterij en dat maakt van India een open maatschappij, waarbij elke religie zijn plaats heeft gevonden. Die diversiteit is volgens Tharoon typerend voor India, waar iedereen het met elkaar oneens mag zijn, zolang ze maar overeen komen over de manier waarop.

Soft power van India

Het maakt onderdeel uit van de soft power van India, een term gelanceerd door Joseph Nye (Harvard) om het vermogen tot verandering door aantrekkingskracht te beschrijven. Eten, muziek, technologie, films en andere cultuurvormen kunnen soft power vergroten. Yoga is hier momenteel een uitstekend voorbeeld van.

Zal het via de economie zijn dat India een wereldmacht wordt, of zal yoga iedereen in zijn greep krijgen? Dat wordt nog afwachten. Wat wel al met zekerheid gezegd kan worden, is dat India aan populariteit groeit. Wordt het niet eens tijd om dat te beseffen?

Gesponsorde artikelen