Onverwacht: taxidiensten zoals Uber zorgen voor meer files

Onverwacht: taxidiensten zoals Uber zorgen voor meer files

Mobiele taxidiensten zoals Uber en Lyft dreigen de verkeerschaos nog te doen toenemen in plaats van afnemen. We dachten nochtans dat het omgekeerd was, maar verschillende studies wijzen nu op een omgekeerd effect.

Autodelen blijkt dan toch niet zo goed om de verkeerschaos te verkleinen, want steeds meer wordt het autodelen gebruikt als een alternatief voor openbaar vervoer of de fiets. Zelfs voor verplaatsingen die we te voet kunnen doen, gebruiken alternatievetaxidiensten zoals Uber.

Uit een onderzoek bij ongeveer duizend klanten van alternatieve taxidiensten bleek dat ongeveer 60 procent voor een route waarvoor ze autodelen gebruikten hetzelfde traject perfect met het openbaar vervoer, per fiets of zelfs te voet konden afleggen. Christo Wilson, professor computerwetenschappen aan de Northeastern University in Boston zegt dat “er een toenemende consensus is dat het autodelen de verkeerscongestie doet toenemen.”

Vertragend

Het toenemend gebruik van taxi’s in New Yorkdoet vooral het verkeer in Manhattan vertragen, veel chauffeurs rijden er met een lege wagen rond terwijl ze wachten op de volgende klant. In San Franciscostelden ze vast dat er tijdens één dag meer dan 170.000 ritten waren via autodelen, dat is zo’n twaalf keer het aantal taxiritten. Autodelen wordt vooral in het drukste deel van de stad gebruikt.

iStock

Gesponsorde artikelen