“We hebben onvoldoende lithium om alle vervuilende wagens te vervangen door elektrische alternatieven”

Keith Philips, CEO van mijnbouwbedrijf Piedmont Lithium, waarschuwt dat er onvoldoende lithium is om alle vervuilende wagens te vervangen door duurzame alternatieven.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft onlangs een plan voorgesteld om de inflatie terug te dringen. Maar het investeringsplan is veel meer dan dat. De Verenigde Staten hebben zich er ook toe verbonden hun broeikasgasemissies met 40 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Biden wil die doelstelling halen door onder meer de verkoop van nieuwe benzinevoertuigen met 50 procent terug te schroeven tegen 2030.

Met dergelijke maatregelen treden de Verenigde Staten in de voetsporen van de Europese Unie en haar plan om tegen 2035 een einde te maken aan wagens die benzine en diesel verbruiken. Er wordt nu volop ingezet op elektrische wagens, maar die transitie zal niet vlekkeloos verlopen.

Onvoldoende grondstoffen

Voor elektrische auto’s zijn materialen nodig waarvoor er nog niet voldoende winnings- en productie-installaties zijn om aan de vraag te voldoen. De bevoorradingsketens staan nu al onder druk en de vraag naar elektrische voertuigen fors zal alleen maar toenemen.

Philips is er overigens van overtuigd dat de wereld over onvoldoende lithiumreserves beschikt om aan de vraag te voldoen. Hoewel hij gelooft dat de binnenlandse lithiumreserves het – uiteindelijk – mogelijk zullen maken de verkoop van benzinevoertuigen met 50 procent te verminderen, betwijfelt hij of dit tegen 2030 zal gebeuren.

“Er lonkt een lithiumcrisis aan de horizon. We hebben er niet genoeg in de wereld om tegen 2035 evenveel te produceren”, zei hij in een interview met Yahoo Finance. En hij is niet de eerste expert die zulke opmerkingen maakt.

Immense vraag

Feit is dat de producenten nu al onder druk staan, omdat de vraag naar elektrische voertuigen explosief is gestegen. Op dit moment zijn er echter niet genoeg voorzieningen om aan die vraag te voldoen. Daar komen ook nog eens de problemen in de bevoorradingsketens bij als gevolg van diverse externe factoren (oorlog in Oekraïne, lockdowns in China).

En de situatie zal er niet eenvoudiger op worden, aangezien de vraag naar verwachting in de komende twee decennia verder zal toenemen naarmate regeringen consumenten ertoe aanzetten over te schakelen op groene voertuigen.

De ontwikkeling van de infrastructuur zal veel tijd in beslag nemen. Het kan tussen 5 en 10 jaar duren om de nieuwe lithiumproductie-installaties operationeel te krijgen. Dan moeten we ook nog rekening houden met de extreem lange administratieve procedures in bepaalde regio’s van de wereld. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, kan het verscheidene jaren duren om de nodige vergunningen te verkrijgen. Biden heeft de garantie gegeven dat de procedures zullen worden versneld, maar dat lost niet alle problemen op.

(ns/lb)

Meer
Lees meer...