Oost-Europese landen houden nieuw target voor bereiken van klimaatneutraliteit tegen

Uitstoot
epa

Op een Europese top in Brussel hebben Polen, Hongarije en Tsjechië een nieuw Europees target tegengehouden om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het veto van de drie landen voorspelt uiteraard niet veel goeds voor de uitvoering van de Klimaatakkoorden van Parijs.

Er leek een momentum te zijn om de Europese klimaatambities kracht bij te zetten. De steun voor het voorstel om de Europese Unie klimaatneutraal te maken tegen 2050 was sterk gegroeid sinds maart, toen er maar acht landen dat target ondertekenden. Toch kon het gisteren niet worden opgenomen in de slottekst van de Europese top.

Netto nul-emissie

25 landen stemden in met het target, maar met Polen, Hongarije en Tsjechië hielden drie Oost- en Centraal-Europese het tegen. Er werd dan maar een voetnoot toegevoegd, waarin uitgelegd werd dat “voor een grote meerderheid van de deelstaten klimaatneutraliteit tegen 2050 moet bereikt worden”.

Die klimaatneutraliteit is een heikel punt. Het bereiken van een zogenaamde netto nul-emissie, waarbij er enkel nog broeikasgassen worden uitgestoten die ofwel opgevangen en opgeslagen worden of die gecompenseerd worden door het aanplanten van bossen, is een van de absolute noodzaken om de klimaatopwarming op twee graden of minder te houden, wat ook in de Klimaatakkoorden van Parijs is opgenomen.

Finland

Met het veto van Polen, Hongarije en Tsjechië krijgen die Klimaatakkoorden dus opnieuw een knauw. Al zou het wel kunnen dat het target binnenkort opnieuw op tafel komt te liggen. Finland krijgt binnenkort het roterende EU-presidentschap toegewezen en zal daardoor de agenda van dergelijke toppen kunnen bepalen.

Aangezien Finland een voortrekkersrol speelt als het op klimaatopwarming aankomt (zo wil het zelf al een klimaatneutrale economie hebben tegen 2035), wordt er verwacht dat het Scandinavische land het target er ten alle kosten zal proberen doordrukken. Het huidige veto staat het unaniem onderschrijven van het target in de toekomst dus niet in de weg, maar zeker is wel dat een kans om het nu al op te nemen in de strategische agenda van de EU is misgelopen.

Gesponsorde artikelen