Oosterweel: nog één keer alles op een rijtje gezet

Oosterweel: nog één keer alles op een rijtje gezet

Na jaren van onderzoeken en procedures heeft de Vlaamse regering eindelijk een beslissing genomen over de Oosterweelverbinding. Die moet de Ring rond Antwerpen sluiten en de verkeersknoop ontwarren. Een glunderende Kris Peeters (CD&V) en partijgenote Hilde Crevits hebben vandaag aangekondigd te gaan voor een aangepaste versie van het BAM-tracé.

De Vlaamse regering bestudeerde verschillende tracés, onder meer het BAM-tracé, dat met 2 tunnels onder de Schelde en de haven dicht bij het stadscentrum blijft, en het Meccano-tracé, verder van de stad met een aantal tunnels onder de haven. Uit het MER-rapport bleek het BAM-tracé, beter bekend als de Oosterweelverbinding, goedkoper en beter voor de mobiliteit, het Meccano-tracé beter voor het milieu en de leefbaarheid. De Vlaamse regering heeft nu toch beslist voor het BAM-tracé te gaan, dat ietwat aangepast wordt. 

Wat wordt het?

Het BAM-tracé zal starten op Linkeroever, waar je de tunnels inrijdt, en op Rechteroever aansluiten op de Ring. In de drie tunnels onder de Schelde (de Kennedytunnel, de Liefkenshoektunnel en de Oosterweel) zal voortaan tol betaald moeten worden. Alleen voor personenwagens blijft de Kennedytunnel, waar geen vrachtverbod komt, tolvrij. Het kruispunt met de Ring aan het Sportpaleis wordt ondertunneld en ook de brug over het Albertkanaal wordt een tunnel.

Wanneer komt het er?

De bouwwerken kunnen nog niet meteen starten. Er moet nog een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan komen, er zijn bouwvergunningen nodig en wellicht moet er ook een nieuwe aanbesteding komen. Bovendien kunnen tegenstanders nog naar de Raad van State trekken en moet de tolheffing nog groen licht krijgen van de Europese Commissie. Toch wordt er geschat dat de werken in 2016 zullen beginnen en tegen 2022 klaar zullen zijn.

De bouw zal 3,2 miljard euro kosten en zal gedurende vijf jaar 4.000 mensen tewerkstellen.

De Vlaamse regering heeft alle informatie en rapporten verzameld op de website Masterplan 2020.

Enkele reacties van tegenstanders:

StRaten-Generaal: ”Uit de MER-procedure kwam een alternatief naar voor dat ook werkt op het vlak van mobiliteit en beter is voor de mensen, de fauna en de flora in Antwerpen. Luttele minuten tijdwinst voor het verkeer – in de onderlinge vergelijking – blijken voor de regering echter belangrijker dan de gezondheid van velen.”

En van voorstanders:

Touring: ”Eindelijk wordt er rekening gehouden met de jarenlange verzuchtingen van automobilisten, transporteurs en inwoners van Antwerpen.” 

Gesponsorde artikelen