Opnieuw hoogspanning in regering over brugpensioen: Open Vld versus premier en CD&V, aangevuld met de sociale partners

Opnieuw hoogspanning in regering over brugpensioen: Open Vld versus premier en CD&V, aangevuld met de sociale partners

Komt er nu een sociaal akkoord, inclusief een loonsverhoging van 1,1 procent, maar ook opnieuw brugpensioen? ACV en ACLBV keurden dat akkoord goed, ABVV niet. Daardoor is er geen sociaal akkoord. Maar de MR en CD&V willen graag nu heel snel het hele akkoord goedkeuren. Open Vld wil dat niet voor alles doen. Een late clash dus over een dossier dat al jaren aansleept. En de vraag is ook of de regering, met 51 zetels, veel alleen mag beslissen.

Alles komt terug. Zeker discussies over de arbeidsmarkt. Al jaren was er binnen de regering spanning daarover, tussen twee blokken. Enerzijds heb je CD&V, met minister van Werk Kris Peeters en de MR met de premier Charles Michel, die allebei heel hard hamerden op het belang van de sociale partners en minder geneigd waren de arbeidsmarkt fel te hervormen, tegen de vakbonden in. Anderzijds was er de tandem tussen Open Vld en N-VA, die telkens opnieuw pleitten voor verregaande stappen, tot frustratie van de bonden en met sociale onrust al gevolgd.

Een van de symbooldossiers daarbij was ongetwijfeld het burgpensioen of SWT. Dat is verschillende keren door de regering afgeschaft, om dan telkens weer teruggebracht te worden door de sociale partners. Ook de werkgevers doen daar gretig aan mee: het is voor hen een goedkope manier om ‘dure’ arbeidskrachten, die oud zijn, weg te krijgen en de kosten door te schuiven naar de belastingbetaler. Dat leverde telkens spanning op binnen de regering tussen de twee blokken.

Nu ligt er een laatste sociaal akkoord op tafel, twee maanden voor de verkiezingen. En ondertussen is één blok in de regering danig verzwakt: Open Vld staat alleen, want de N-VA zit niet langer in de regering Michel II, die bovendien ook nog in lopende zaken is.

Maar premier Charles Michel (MR) was er gisteren wel als de kippen bij om initiatief te nemen, net als zijn minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Want de vakbonden hebben, na weken onderhandelen voor een akkoord, een loonsverhoging van 1,1 procent erdoor gekregen bij hun achterban. Alleen, het ABVV is niet akkoord gegaan, daar verwierp 55 procent van de leden het akkoord, dat daardoor niet bindend is.

epa

Brugpensioen: al vaak opgetrokken door de regering, al telkens herroepen

De regering kan dan wel beslissen het zelf uit te voeren, dat akkoord. Dat hebben ze in het verleden ook al gedaan, toen de socialistische vakbond ook een loonakkoord had afgeschoten, maar ACV en ACLBV het wél goedkeurden. Dat is net wat Peeters en Michel graag willen. Het helemaal uitvoeren dan wel, want daar dringen zowel de werkgevers van het VBO op aan, als de christelijke en liberale vakbonden. Meer zelfs, die eisen dat het integraal wordt uitgevoerd.

Maar daar knelt het schoentje. Want het akkoord bevat veel zaken die iedereen kan pruimen, ook Open Vld. Zo is er die loonsverhoging van 1,1 procent, en er zijn afspraken om de welvaartsenveloppe, de laagste uitkeringen zijn dat, op te trekken.

Maar de olifant in de kamer is het brugpensioen. Daar is weer aan gemorreld, het blijft op 58 jaar terwijl de regering ondertussen intern al talloze keren die leeftijd hoger had gelegd. Gaat Open Vld akkoord, dan is het een zoveelste verwatering van de afspraken, een techniek waarover de Vlaamse liberalen en ook de N-VA in de regering al jaren steen en been klagen. Een akkoord moet niet één keer, maar zeventien keer gesloten worden, zo lijkt het wel.

Best spannend dus: moet Open Vld nu het akkoord integraal slikken of niet? En daarnaast is er ook de vraag of een regering met 51 zetels in lopende zaken dat hoe dan ook kan. Moet er geen meerderheid in de Kamer gezocht worden hiervoor? De oppositie, N-VA op kop, eist dat er wel degelijk naar het parlement geluisterd wordt. En uiteraard is de N-VA niet van plan de regeling over brugpensioen goed te keuren.

Zoiets snel met een koninklijk besluit (KB) gaan regelen, dat zou toch wel een bijzonder brede interpretatie van lopende zaken zijn. Dus is de kans groot dat er straks alsnog een laatste clash plaatsvindt over de arbeidsmarkt: tussen MR en CD&V enerzijds en Open Vld en N-VA anderzijds. Of hoe alles terugkomt.

epa

Gesponsorde artikelen