Pijnlijke plaats voor Siegfried Bracke op verkiezingslijst N-VA Gent

Pijnlijke plaats voor Siegfried Bracke op verkiezingslijst N-VA Gent

Na een lange periode van onduidelijkheid is de kogel door de kerk bij N-VA Gent: Elke Sleurs gaat de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen duwen en Siegfried Bracke zal op de 27e plaats staan, ongeveer halfweg op de lijst. Bracke zou zelf voorgesteld hebben om op die plaats te staan.

De Gentse N-VA-afdeling heeft een woelige periode achter de rug. Zo kwam boegbeeld Siegfried Bracke in opspraak toen bleek dat hij vergoedingen van bijna 20.000 euro per jaar kreeg om in een adviesraad van Telenet te zetelen. Bracke gaf de Gentse lijsttrekker-positie op waarna de ervaren Elke Sleurs opstapte als staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen om de lijst in Gent te trekken.

Op de N-VA-nieuwjaarsreceptie in Gent kondigde Sleurs aan dat ze de lijst toch niet zou trekken. “Als het botst tussen de karakters kunnen enkel die karakters een oplossing bieden”, zei ze. Het zou over een conflict met Bracke gaan. Zo wou Sleurs hem op de voorlaatste plaats op de lijst zetten, maar dat pikte Bracke niet. Bovendien zag de partijtop Bracke liever als lijstduwer.

Rest van lijst nog onbekend

Anneleen Van Bossuyt werd als nieuwe lijsttrekker aangesteld. “Ik heb afgelopen weken heel wat constructieve gesprekken gehad met Elke en Siegfried”, zegt ze op Radio 1. “Siegfried is zelf met deze oplossing gekomen. Hij is bekend genoeg om zelfs vanop de 27e plaats verkozen te worden. Ik ben er zeker van dat hij daar vanuit zijn nieuwe rol voluit voor zal gaan.” Toen Bracke in 2012 de lijst in Gent trok, haalde hij 8570 stemmen.

Wie concreet de andere posities op de N-VA-lijst invult, is nog niet geweten. Of N-VA-kamerlid en Europees parlementslid Helga Stevens bijvoorbeeld op de lijst zal staan, is nog niet duidelijk. Nu de posities van Bracke en Sleurs vastliggen, wil Van Bossuyt dat het “eindelijk over inhoud zal gaan”: “Het is duidelijk dat Gent verandering nodig heeft en dat wij daar de enige mogelijkheid voor zijn.”

Strategische plaats?

In gemeentes waar digitaal gestemd wordt, is de 27e plaats een strategische positie op de lijst, omdat die kandidaat bovenaan in de tweede kolom komt te staan, die de kiezer te zien krijgt.

Maar in Gent wordt nog steeds met potlood en papier gestemd. Van Bossuyt ontkent dat de lijst opgedeeld wordt in kolommen.

Gesponsorde artikelen