Radicalisering is tegenwoordig een probleem … in de kleuterklas

Radicalisering is tegenwoordig een probleem … in de kleuterklas

Een school in Ronse trekt aan de alarmbel nadat hun kleuters almaar meer radicaliserend gedrag vertonen. “Ze sommen verzen uit de Koran op en maken hun klasgenootjes uit voor varkens”, zo blijkt uit een intern rapport. Maar het gaat nog veel verder dan dat. 

De kleuters in de Dr. Ovide Decroly-school in Ronse lijken te radicaliseren, dat staat in een intern document van de school. Het document kreeg de naam ‘Indoctrinatie bij kleuters’ en een juf beschrijft in het document het gedrag van kinderen uit haar klas: “Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd. Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan”, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Kerstbomen bij varkens

In het verslag staat ook een voorval dat in december plaatsvond. Terwijl de kleuters leren wat de bedoeling is van de kerstsfeer en nieuwjaar, reageert een kleuter van allochtone afkomst “dat kerstbomen alleen bij varkens staan”. De juf heeft de moeder van de kleuter geconfronteerd met de uitspraken van haar kind, waarop heel veel excuses en tekeningen (om het goed te maken) volgen.

Maar er is nog zorgwekkend gedrag. Sommige kleuters noemen andere kinderen ‘varkens’ of ‘ongelovigen’ en maken zelfs moordbewegingen met de vinger over hun keel.

Niet in lager onderwijs

De directie van de school neemt in zo’n gevallen contact op met de cel radicalisering van de politie en met Karin Heremans, de directrice van het atheneum van Antwerpen. Heremans is sinds 2016 verantwoordelijk voor de werkgroep ‘Deradicalisering onderwijs’ van de Europese Commissie. Haar valt het vooral op dat het kleuters zijn die de uitspraken doen, maar aan de andere kant denkt ze ook dat kleuters alleen maar naspelen en navertellen wat ze ergens anders horen of zien. In het lager onderwijs zijn dergelijke voorvallen nog niet gebeurd, waarschijnlijk omdat die kinderen iets ouder zijn en zelf al meer nadenken over wat ze zeggen.

Vlaamse regering

Volgens Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele van N-VA toont dit hoe men thuis naar de medemens kijkt, aangezien kleuters zelf geen zo’n extreme uitspraken of handelingen bedenken. Diependaele zetelt in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering en vindt dat de moslimgemeenschap moet zorgen dat ze hun kinderen onze waarden en normen meegeven.

De Vlaamse overheid probeert bij te springen en heeft in juni hun actieplan radicalisering nog bijgesteld. Hilde Crevits vertelt dat de Vlaamse overheid waardevolle naschoolse opvang wil aanbieden waardoor kinderen niet op straat rondhangen. Er is ook sprake om een project op te starten dat jongeren met een migratieachtergrond in de richting van een lerarenopleiding te sturen zodat ze een rolmodel kunnen worden.

iStock

Gesponsorde artikelen