Rechter neemt beslissing tegen beleid Francken: uitgewezen crimineel uit gesloten centrum

Rechter neemt beslissing tegen beleid Francken: uitgewezen crimineel uit gesloten centrum

Yassine B., een Marokkaanse staatsburger die in een gesloten centrum in ons land wachtte op zijn uitwijzing, kwam gisterenavond vrij na een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). B. heeft de toelating gekregen om thuis zijn proces afwachten. Dit is een omgekeerde koers van het uitwijzingsbeleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Yassine B. werd in mei gearresteerd na een incident met de politie. Na twee maanden gevangenis betaalde zijn familie een borgsom en zou hij vrijkomen in afwachting van zijn proces. B. kreeg echter een uitwijzingsbevel en moest naar een gesloten centrum.

De RVV is nu van oordeel dat B. niet mag uitgewezen worden omdat hij dan niet aan de voorwaarden kan voldoen die de rechtbank hem opgelegd heeft. Zo moet hij op elk moment beschikbaar zijn voor een bijkomend verhoor of een reconstructie van de feiten. B. mocht gisteren het gesloten centrum verlaten.

Abderrahim Lahlali, zijn advocaat, stelt dat dit arrest een grote precedentwaarde zal hebben. Volgens hem zullen uitwijzingen in gelijkaardige gevallen moeilijker worden dan voordien.

“Niet veralgemenen”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) minimaliseert het belang van dit arrest in de kranten van De Persgroep: “Het betreft een specifiek geval, dat niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden naar andere zaken. Het is ook de vraag of alle RVV-rechters dit zullen volgen. Bovendien zijn er ook raadkamers en KI’s (Kamers van Inbeschuldigingstelling, red.) die zeggen dat de toepassing van de vreemdelingenwet niet moet onderdoen voor de toepassing van het strafrecht. Je mag deze uitspraak dus niet veralgemenen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.”

Afwachten

Of de vreemdelingenrechtbank nu ook effectief zal overschakelen op een nieuwe koers, is nog lang niet zeker. Feit is dat het hier inderdaad om een uitzonderlijk geval gaart. Maandag of dinsdag beslist DVZ of ze in Cassatieberoep gaan. Dan zou de zaak weer heropend kunnen worden.

Gesponsorde artikelen