Regering Michel ligt zwaargewond op de grond: VN-migratiepact verscheurt de coalitie verder

Regering Michel ligt zwaargewond op de grond: VN-migratiepact verscheurt de coalitie verder

Een gewonde premier Charles Michel (MR) verdedigt in de Kamer z’n positie. Maar het dramatische debat in de Kamer toont openlijk de verdeeldheid binnen de regering. De N-VA koos met fractieleider Peter De Roover niet langer te zwijgen, en ging fors in de aanval. Zowel Open Vld als MR gingen in de tegenaanval. De coalitie kraakt aan alle kanten. 

Drama in de Kamer, nog versterkt doordat iedereen vanop het spreekgestoelte tussenkwam, in plaats van het gebruikelijke tafeltje op de vloer. Daar, hoog boven de vloer van de Kamer, bleken de fracties van de meerderheid pijnlijk verdeeld over het VN-migratiepact.

De premier had nochtans aangedrongen op geen tussenkomsten vanuit de meerderheid, maar de N-VA kon en wilde niet nog een vragenuurtje laten voorbijgaan, zonder het woord te nemen. Vorige week was dat wel nog het geval geweest.

Een scherpe Peter De Roover hield zich niet in. De lichaamstaal van de premier sprak daarbij boekdelen: de ergernis over de oorlogstaal van N-VA droop ervan af. De Roover riep in het halfrond op om te zien dat “er dat er steeds meer landen het migratiepact niet willen tekenen”. “Wij moeten mee in dat ‘clubje’ stappen en het pact niet tekenen.” De Roover wuifde ook het argument weg of het verdrag bindend was of niet. “Als het niet bindend is, dan moet België van Marrakesh weg moeten blijven. En indien het pact bindend is, dan is het ‘fake news’.”

Die tussenkomst stond in schril contrast met de fractieleiders van de liberalen, Patrick Dewael (Open Vld) en David Clarinval (MR) die beiden de regering opriepen om het pact te tekenen. En ook Servais Verherstraeten (CD&V) pikte in op de N-VA, en citeerde Theo Francken (N-VA), die pleitte in een tekst voor “Europese samenwerking”. “Wat is er nu precies inhoudelijk veranderd? Ik hoor de argumenten graag”, zo sneerde de CD&V-fractieleider naar z’n regeringspartner.

Premier Michel danst op een slappe koord

Premier Michel zelf hield een delicate tussenkomst, waarbij hij zo weinig mogelijk zich uitsprak over wat hij met z’n regering zou doen, en zonder de N-VA al te veel te bruuskeren. Tegelijk gaf hij een duidelijke mening, die niet strookt met die van z’n grootste regeringspartner. “Dit is geen bindende tekst, ze heeft geen juridische waarde. En mijn mening over de tekst is gekend, ik heb die uitgedrukt in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.” In september in New York kondigde de premier daar al aan dat België het pact zou steunen.

“Maar er is niet alleen in België. Net zoals binnen de Belgische regering, zijn er op veel plekken vragen, debatten, bezwaren, reflecties over het debat. Het gaat daarbij niet over geïntimideerd zijn door deze of gene politieke strekking, maar de feiten te objectiveren en te bekijken, als politieke verantwoordelijke, wat moet gebeuren”, zo stelde de premier. “Koelbloedig en rustig gaan dit bekijken”, zo stelde hij.

Daarbij viel hij terug op z’n antwoord van vorige week: er loopt een juridische doorlichting én er is overleg met de Europese partners. “We werken elke dag met onze Europese collega’s, om samen te kijken hoe we dit gaan oplossen.”

Scherpe taal van de N-VA

De N-VA leek allerminst gesust. Na de tussenkomst van de premier bleef De Roover aandringen: “Premier, zal u een bruggenbouwer zijn, of de spitser van Europa? Breekt u met de traditie van een land van bruggebouwers te zijn, of houdt u de brug met Oost-Europa?”, zo ging De Roover fors door. “U bent het hoofd van de regering, u moet in naam van de vier coalitiepartners optreden. Tot vandaag blijven er fundamentele vragen open, waar we een antwoord op willen. Tot dan kan u optreden in naam van de vier.”

De clash is daarmee wel duidelijk. De premier kan niet voor de N-VA naar Marakesh, terwijl de premier zelf aangeeft wel te gaan.

Enkel een Europese redding is daarbij nog mogelijk: als landen zoals Nederland zouden laten weten dat ze ook het verdrag niet ondersteunen, is er een exit mogelijk. Maar de huidige patstelling tot 10 december, de plechtige bezegeling van het akkoord in Marakesh, laten aanslepen, lijkt ook moeilijk denkbaar.

epa

Gesponsorde artikelen