“Regering neemt het sociaal overleg niet serieus”: sp.a en Groen niet te spreken over houding Michel I

“Regering neemt het sociaal overleg niet serieus”: sp.a en Groen niet te spreken over houding Michel I

De drie grote vakbondsgroepen wijzen de beslissing over het brugpensioen van de federale regering af. Oppositiepartijen Groen en Sp.a vinden de houding van de regering niet kunnen en nemen het op voor de vakbonden. Groen-voorzitster Meyrem Almaci noemt de regering “roekeloos” en volgens sp.a-fractieleidster Karin Temmermans heeft de regering weinig respect voor het sociaal overleg. 

Het ABVV zegt duidelijk “nee” tegen het voorstel van de regering, ACV wijst het af en vraagt meer uitleg en ook ACLVB verzet zich ertegen. 

Al drie maanden zit de Groep van Tien (de sociale partners) rond de tafel om tot een akkoord te komen voor delicate onderwerpen zoals de verstrenging van de regels voor brugpensioenen. De centrumrechtse regering besliste gisteren om toch af te wijken van het sociaal akkoord en de regels toch te verstrengen. 

Kans gemist op sociale vrede

Oppositiepartijen Groen en sp.a staan de vakbonden bij in hun reactie en zijn niet te spreken over de houding van de regering. 

Groen-voorzitster Meyrem Almaci betreurt het dat de regering het sociaal akkoord niet overneemt. “Het draagvlak voor belangrijke hervormingen wordt door de roekeloze houding van de regering zomaar weggegooid”, zegt ze. 

Ook hun fractieleider Kristof Calvo is niet te spreken over de aanpassingen van de regering. “Dogmatische regering mist kans op sociale vrede”, zegt hij via zijn Twitter-account. 

Zijn collega bij sp.a Karin Temmerman staat hem bij. Zij vindt dat er een gebrek is aan respect voor het sociaal overleg. “Opnieuw blijkt dat de regering het sociaal overleg niet au sérieux neemt”, zegt ze. 

Primaat, maar geen dictaat 

Temmerman valt ook rechtstreeks Bart De Wever aan. De N-VA-partijvoorzitter zei in het VRT-journaal dat hij het akkoord in elk geval wil uitvoeren. “Het is onvermijdelijk. We moeten dit gewoon doen”. Hij benadrukte ook de rol van de regering in een democratie. “Als het natuurlijk nooit goed is, tenzij volgens de letter die zij dicteren, dan kan de regering beter ontslag nemen en de vakbonden het land laten besturen”, voegt hij eraan toe.

Sp.a-fractieleidster Temmerman reageert daar fel op: “Bart De Wever zegt dus na een unaniem akkoord tussen de werkgevers en de vakbonden: ‘bol het af, wij doen toch onze goesting.’ Tot zover het respect voor de sociale partners.” Groen-voorzitster Almaci voegt daaraan toe dat “het primaat van de politiek geen dictaat van de politiek” mag zijn. “Daar lijkt de N-VA steeds meer op aan te sturen.”

Gesponsorde artikelen