Religieus nationalisme en radicale islam in opmars, maar geweld tegen christenen fors gedaald

Religieus nationalisme en radicale islam in opmars, maar geweld tegen christenen fors gedaald

Een trend naar toenemend religieus nationalisme in Azië, een opmars van radicaal-islamitisch gedachtegoed, vooral in de Sahellanden, en een kleine afname van geweld tegen christenen in de wereld. Dat zijn de opvallendste zaken uit het jaarlijks rapport van Open Doors.

Open Doors is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt, waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt.

De organisatie werd in 1955 opgericht door de Nederlander Anne van der Bijl, internationaal bekend als Brother Andrew, die bijbels smokkelde naar het communistische Oost-Europa.

Sindsdien breidde Open Doors zijn werkterrein uit naar China, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, de Golf-regio, India, Centraal-Azië, China, Zuidoost-Azië, Indonesië en Noord-Korea.

Open Doors houdt bij in welke landen christenvervolging het hevigst is. Hun bevindingen publiceren zij jaarlijks in de Ranglijst Christenvervolging, een top 50 van landen met de zwaarste christenvervolging.

Eén op elf

Op de lijst staan vijftig landen waar christenen het meest om hun geloof worden vervolgd. In de onderzochte landen wonen 215 miljoen christenen, die in “sterke tot zeer sterke mate” worden vervolgd. Volgens Open Doors komt dat neer op één op de elf van de 2,48 miljard christenen in de wereld.

Onder vervolging verstaat de organisatie “het bewust vijandig bejegenen van christenen in woord en daad”. Ze onderscheidt hierin twee vormen: “verstikken” of “verbrijzelen”. In de eerste vorm gaat het om druk van overheid, familie of omgeving, in de tweede om geweld, een vorm die duidelijker zichtbaar is.

De Ranglijst toont dat het “zichtbare” geweld tegen christenen in 2016 is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Werden er in 2015 nog 7.106 christenen vermoord om hun geloof, in 2016 waren dat er 1.207. Ook werden minder kerken vernield.

Azië

Open Doors ziet wel een trend naar toenemend religieus nationalisme in Azië. In Zuidoost-Azië nam christenvervolging trouwens het meest toe. “Onze onderzoekers zien een trend in landen als India, waar het hindoeïsme en het Indiase staatsburgerschap bij elkaar horen. Inwoners die andere religies aanhangen worden gediscrimineerd en zwaar vervolgd”, zegt Ruud Kraan, directeur van Open Doors. Ook in de landen rond India, zoals Sri Lanka, Bhutan, Vietnam en Laos, worden christenen om dezelfde redenen vervolgd.

In sub-Sahara Afrika vindt het extreem islamitisch gedachtegoed zijn weg steeds meer in alle geledingen van de maatschappij. Christenen hebben nu niet alleen te vrezen van terreurgroepen als Boko Haram en Al-Shabaab. Het gedachtegoed van deze organisaties vindt zijn weg in het publieke domein, zoals scholen en lokale regeringen. Fondsen uit Saudi-Arabië geven deze trend een extra impuls. Radicale moslims gebruiken het geld om bijvoorbeeld verkiezingscampagnes van gelijkgestemden te promoten.

Noord-Korea blijft nummer één

Voor de zestiende keer staat Noord-Korea op de eerste plaats van de Ranglijst Christenvervolging. De situatie van christenen is in Noord-Korea niet verbeterd, maar ook niet verslechterd.

In Zuidoost-Azië nam christenvervolging trouwens het meest toe. In India, waar het hindoeïsme en het Indiase staatsburgerschap bij elkaar zijn gaan horen, maar ook in Sri Lanka, Bhutan, Vietnam en Laos.

Gesponsorde artikelen