Rol KVHV ligt niet in de achterkamers, mr. Calvo!

Rol KVHV ligt niet in de achterkamers, mr. Calvo!

De voorbije week stond KVHV-Antwerpen op korte tijd weer in de schijnwerpers. Deze keer niet omwille van een inhoudelijke bijdrage tot het debat over de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs of studentikoos plezier op verkiezingszondag, maar omwille van de uitspraken van een spreker op een lezing die door KVHV-Antwerpen aan de Antwerpse Alma Mater werd georganiseerd.

Ingeleid door de rector van diezelfde universiteit, die het vandaag minder evident geworden engagement en maatschappelijk bewustzijn van de studenten prees, sprak dit keer Jan Jambon. De keuze voor deze spreker is vanuit het standpunt van KVHV dan ook verre van opmerkelijk. Je krijgt in dit land namelijk niet zo vaak de kans om een bekend Vlaams-nationalist vanuit zulke hoge en ongewone positie voor jou te krijgen. Ook de strategie, die zijn partij binnen deze federale regeringscoalitie volgt, is voer voor reflectie en een interessant debat zowel binnen als buiten onze Vlaams-nationalistische studentenvereniging. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar dat de drukbezette minister Jambon, net als onze rector, een avond kon vrijmaken om deze toelichting te geven.

Meneer Jambon is de laatste maanden wel meermaals gelinkt geweest aan het KVHV, ook dat hij zelf lid zou geweest zijn van het KVHV. We willen hierbij dus nogmaals duidelijk maken dat Jan Jambon nooit lid is geweest van het KVHV. KVHV is ook partij-onafhankelijk met een belangrijke traditie van vrijheid in denken en spreken. Als geen ander wist de minister dan ook dat hij niet voor zijn persoonlijke achterban sprak, maar voor een studentenvereniging, die zich veel breder dan het partijpolitieke speelveld engageert ten dienste van het volk en de traditie.

KVHV wilt studenten die zich politiek-filosofisch willen ontwikkelen een kans geven. Het ontwikkelen van een intellectuele elite die zich inzet voor traditie en maatschappij. Het inhoudelijk kunnen verdedigen van standpunten en de manieren om deze over te brengen zijn daarbij zeer belangrijk. De speeltuin, sinds de nieuwe regering, in de kamer van volksvertegenwoordigers laat duidelijk zien dat de oppositie niet weet hoe ze een inhoudelijk debat moeten voeren. Het persoonlijk aanvallen van de leden van de regering over de meest absurde futiliteiten laat dit duidelijk zien. Het roepen en tieren door het parlement, het ongepaste gedrag van mevrouw Onkelinx of het aanvallen van het KVHV door meneer Maingain laat duidelijk zien dat overgaan tot inhoudelijke discussie niet aan de pas zal komen. Om de heer Ducarme te parafraseren: ze proberen iedereen te indoctrineren.

Anders dan Kristof Calvo beweert, ligt onze rol dan ook niet in de achterkamers van de regering, maar in de academische omgeving van vrije en intellectueel eerlijke uitwisseling van ideeën, strategieën,… .

Michaël Hoffmann Praeses a.i. KVHV-Antwerpen 2014-15

Gesponsorde artikelen