‘Samen’ is nog maar net geboren, Van Besien heeft al meteen stevig kiesthema: fietsdoden in Antwerpen

‘Samen’ is nog maar net geboren, Van Besien heeft al meteen stevig kiesthema: fietsdoden in Antwerpen

Een forse blok radionieuws, voorpagina’s van de kranten: een derde fietsdode in één maand tijd zet de zaken op scherp in Antwerpen. En de linkerzijde gaat fors in de aanval, Wouter Van Besien (Groen) op kop. Want het huidige stadsbestuur, en N-VA-schepen van Mobiliteit Koen Kennis is “hoe langer hoe ongeloofwaardiger”. Het is nu al duidelijk: mobiliteit wordt net als in Gent een fel polariserend verkiezingsthema.

Een bijzonder lang blok in het radionieuws op Radio 1, over een fietsdode in Antwerpen. Waarbij ook Wouter Van Besien (Groen), de grote uitdager van Bart De Wever (N-VA) in Antwerpen, uitgebreid mocht reageren. Het is duidelijk: de media gaat het komende jaar smullen van de strijd tussen Bart De Wever (N-VA) en de linkse oppositie. “Wij kennen die kruispunten, we weten dat ze gevaarlijk zijn en we kennen ook de oplossing, met name de afstelling van de lichten. Dat men dat niet doet, is vandaag absoluut niet meer verdedigbaar. Ik hoop echt en ik kan het mij niet anders voorstellen dan dat het besef dat we geen dag langer kunnen wachten, doorgedrongen is bij de burgemeester, bij de schepenen en bij de Vlaamse ministers”, zei Van Besien op Radio 1.

En zo werd het fietsbeleid in Antwerpen meteen nationaal nieuws: het past uitstekend in de polemiek die we het komende jaar in Antwerpen mogen verwachten. Het Antwerpse stadsbestuur stond er een beetje lullig bij, uitgerekend een dag voor het ongeval hadden zij in de Antwerpse gemeenteraad een motie om conflictvrije kruispunten in te voeren verworpen. Op zo’n kruispunten steken fietsers en automobilisten nooit samen over.

Kennis probeert de meubelen te redden

Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) probeerde nog uit te leggen dat dergelijke motie eigenlijk niet nodig was, want het principe was al aanvaard. Maar in de beeldvorming bleef het rampzalig: alsof het stadsbestuur letterlijk doden op hun geweten heeft. Kennis is ook niet de vlotste communicator: hij deed z’n best om de vloedgolf van verontwaardiging een antwoord te geven, maar of dat lukte is maar de vraag. “Wij hebben die motie niet goedgekeurd omdat hetgeen men vraagt iets is dat we vandaag al doen. Wij hebben regelmatig in de stad overleg over verkeersveiligheidsissues en we zijn bezig met het uitwerken van conflictvrije kruispunten. Wij bekijken alle kruispunten stap voor stap met het Vlaams Gewest”, reageerde ook Kennis aan de radio.

Ondertussen matrakkeerde een pak belangengroepen de N-VA-schepen. De werkgroep Bezorgde Ouders verwijt het stadsbestuur “schuldig verzuim”. De Fietsersbond, deel van de klassieke groene achterban, ging nog verder en noemde Kennis “hoe langer hoe ongeloofwaardiger”. Voor de Fietsersbond is een goed fietsbeleid “het terugdringen van de auto”. “En net dat durft de stad niet. De auto blijft prioriteit.”

De vergelijking met Gent

Meteen dook ook de vergelijking met Gent op. Niet toevallig, want daar is het de Groene schepen voor Mobiliteit en feitelijke sterke man van de coalitie Filip Watteeuw (Groen) die fors op het gaspedaal duwt voor fietsers. Het Mobiliteitsplan in Gent wordt gezien als een radicale keuze om fietsers meer vrijheid te geven en de auto weg te duwen naar de stadsring.

Het toont meteen dat mobiliteit in Antwerpen een serieus thema wordt, net als in Gent. Vraag is of Groen met zo’n thema de verkiezingen kan winnen. Want in Antwerpen is de vraag of je de auto radicaal moet terugdringen polariserend, net als in Gent. Niet iedereen binnen de Gentse coalitie is zo enthousiast over het plan van Watteeuw. De liberalen zijn altijd op de vlakte gebleven, maar ook binnen de socialistische familie hoor je mensen klagen. In de armere, gekleurde wijken van de stad, de typische socialistische bastions, is veel kritiek op het plan. Maar de groene achterban, de welstellende families die uitrukken met de bakfiets, die vinden het nieuwe plan fantastisch.

vrt

Gesponsorde artikelen