Sander Loones (N-VA) over nieuw begrotingsrapport: “We knallen recht tegen de muur”

Het derde rapport op rij die de vloer veegt met de Belgische begroting is een feit. Sander Loones, kamerlid voor N-VA, geeft uitleg op Business AM.


Beluister hier het volledige gesprek met Sander Loones.


Waarom is dit belangrijk?

Het Federaal Agentschap van de Schuld waarschuwt voor een financiële ramp als er niets aan de begroting gedaan wordt. Het rapport bevestigt de eerdere conclusies van het planbureau en de Nationale Bank.

De begroting blijft ons achtervolgen. Het rapport van het Federaal Agentschap van de Schuld stelt dat de staatsschuld tegen 2028 kan oplopen tot bijna 116 procent. Nu schommelt het al enkele jaren rond de 110 procent. Ook de rentelasten zullen zonder koerswijziging oplopen tot 14,2 miljard euro.

  • “Alle instellingen die de analyse maken, komen tot dezelfde conclusie”, zegt Loones. “We knallen recht tegen de muur als Vivaldi gewoon door doet zoals ze bezig zijn.”
  • “Als je die schuld blijft meesleuren dan wordt die groter en groter. Zeker wanneer er rentesneeuwballen tot stand komen. We zien hoe snel het kan gaan: ongeveer een half jaar geleden was het Agentschap voor de schuld ook te gast in het parlement. Hun simulaties van toen toonden aan dat de rentelasten in 2027 zo’n 9 miljard zou zijn. Nu, een half jaar later, worden die intrestlasten voor datzelfde jaar op 14 miljard geraamd. Daar is zomaar 5 miljard bijgekomen.”
  • “Vroeger zat het grote financieringsprobleem vooral bij de schuld. Nu komt er een extra uitdaging bij, de herfinanciering van de overheidstekorten moet ook gebeuren en dat blijkt een even grote oefening te zijn.”
  • “Premier Alexander De Croo wil een extra budgettaire inspanning doen van 0,3 procent”, gaat Loones verder. “Het IMF vraagt 0,8 procent, de Europese Commissie 1 procent. Als je dat in perspectief plaatst zouden we drie keer meer moeten doen, De Croo stelt drie keer minder voor, en dan nog staan PS en Ecolo te steigeren.”

Wat wel?

  • “Er is nog niet veel ondernomen. Er zou een pensioenhervorming komen in september 2021, twee jaar later is er nog altijd niets van gezien. Ook de fiscale hervorming tegen eind vorig jaar is er nu in maart nog niet. Elke dag dat men wacht om te hervormen maakt de oefening moeilijker”, aldus Loones.
  • “Met wat verstandiger beleid kan je toch grote stappen vooruit zetten. We weten wat daarvoor nodig is: meer mensen aan het werk en een pensioenhervorming zodat mensen ook langer werken. Dat zijn geen prettige maatregelen, maar het zal moeten gebeuren om de vergrijzingskosten onder controle te brengen.”
  • “Ik citeer het Agentschap voor de Schuld van gisteren letterlijk: ‘De veroordeling van Europa zit eraan te komen.’”, sluit Loones af.
Meer
Lees meer...