Schattige blindengeleidepuppy’s zijn op zoek naar een pleeggezin!

Schattige blindengeleidepuppy’s zijn op zoek naar een pleeggezin!

Puppyliefhebbers spits uw oren! Je kan dankzij de UGent en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw pleegouder worden van een schattige puppy die getraind zal worden tot blindengeleidehond. Het enige nadeel is wel dat je de puppy na een jaar zal moeten afgeven zodat hij klaargestoomd kan worden voor zijn belangrijke job.

De UGent en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw zijn op zoek naar pleeggezinnen voor puppy’s die getraind zullen worden als blindengeleidehond. De puppy’s zoeken een thuis voor een jaar vanaf ze zeven weken oud zijn.

Blindengeleidepuppy’s

De puppy’s maken deel uit van het fokprogramma dat ondersteund wordt door de Universiteit van Gent. Met dat programma wil de universiteit ervoor zorgen dat het aantal blindengeleidehonden omhoog kan en de wachtlijst voor mensen met een visuele beperking zo minder lang wordt.

Op dit moment kan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw jaarlijks zo’n acht honden trainen en afleveren aan een persoon op de wachtlijst. Door het programma willen ze nu meer honden trainen en de wachtlijst inkorten en daarom zijn ze op zoek naar pleeggezinnen die willen helpen om de puppy’s op te voeden. De puppy’s die in pleeggezinnen terechtkomen, zijn de besten van de klas. Dat zijn de puppy’s die het beste uit persoonlijkheidstesten en DNA-testen komen.

EPA

Pleeggezin worden

Er komt natuurlijk wel wat bij kijken wanneer je zo’n blindengeleidepuppy in huis neemt. Het is belangrijk dat de puppy’s op de juiste manier opgevoed worden en dat ze dus al de basisvaardigheden leren waarop ze dan daarna kunnen verder bouwen in hun opleiding tot blindengeleidehond.

Naast een goede opvoeding moeten de puppy’s ook veel aandacht krijgen. Daarom is het noodzakelijk dat de puppy’s in hun pleeggezin nooit langer dan drie uur per dag alleen zijn. Wie geregeld uit huis is, komt dus helaas niet in aanmerking. Verder mag je ook zelf al andere honden hebben of andere huisdieren. Daarbij is de regel wel dat je maximum twee honden mag hebben.

Pexels

Procedure en voorwaarden

Maar da’s nog niet alles. Er zijn nog een aantal voorwaarden waaraan pleeggezinnen moeten voldoen. Zo moet je eerst een informatiesessie gaan volgen op het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw, daar wordt in detail uitgelegd wat er van je verwacht wordt. Vervolgens brengt het centrum een huisbezoek om te kijken of de omgeving geschikt is voor de puppy.

Wanneer je geselecteerd wordt, krijg je een pleeggezinverantwoordelijke die regelmatig een bezoekje brengt en die ook steeds bereikbaar is voor vragen. Pleeggezinnen krijgen een zogenaamd puppypakket, met daarin de basisbenodigdheden om de puppy op te voeden. Zo zit er in het pakket bijvoorbeeld een mand, een jasje, speelgoed en verzorgingsmateriaal. Ook het voer wordt ter beschikking gesteld en de eventuele dierenartskosten worden betaald door het centrum.

Wie een blindengeleidepuppy in huis heeft wordt ook verwacht op de maandelijkse puppydagen (waar wij stiekem ook naartoe willen) in de buurt van Tongeren, daar makkelijk geraken is dus ook een vereiste.

EPA

Gesponsorde artikelen