Screenings Tomorrowland blijken grote farce: 28 van de 33 onterecht geweigerd

Screenings Tomorrowland blijken grote farce: 28 van de 33 onterecht geweigerd

Uit een rapport van comité P blijkt dat 28 van de 33 Tomorrowland-gangers die de toegang tot het festival werden ontzegd onterecht geweigerd zijn. Dat werd nog voor Tomorrowland van start ging gemeld aan de politie, maar die koos ervoor om de beslissing te laten gelden. Het comité P maakt nu brandhout van de screenings.

Het was deze zomer een hot topic. Festivalgangers voor het wereldwijd bekende Tomorrowland zouden proactief gescreend worden door de politie. Op basis van die screening werden 33 muziekliefhebbers geweigerd. Toen al rees de vraag of dergelijke screening wel wettelijk was. Dat werd ondertussen onderzocht door het comité P, dat nu z’n rapport klaar heeft.

Onterecht geweigerd

VTM kon dat rapport al inkijken en constateert dat 28 van die 33 onterecht de toegang werd ontzegd. Dat werd nog voor de start van het festival aan de coördinator van de federale politie gemeld, maar die besloot de gemaakte beslissing te laten gelden.

Ook lang niet iedereen met een kaartje werd gescreend. Van de in totaal 400.000 festivalgangers werden er slechts iets meer dan 29.000 gecontroleerd.

“Kwaliteit van de screening liet te wensen over”

“Er werden telkens grote en kleinere hiaten vastgesteld, waardoor de kwaliteit van de eigenlijke screening finaal te wensen overlaat. Zeker als de vooraf vastgelegde criteria niet correct toegepast zijn”, maakt het rapport brandhout van de screenings. “Bereikte men met dit alles zijn doel? Namelijk het uitsluiten van risicopersonen? Volgens het Comité P lijkt het antwoord op deze vraag negatief door de vele hiaten die vastgesteld werden en het beperkte deel festivalgangers dat gescreend werd.”

Het comité pleit nu voor een nieuwe, correctere, regeling voor de volgende editie, die op 20, 21 en 22 en 27, 28 en 29 juli zal doorgaan.

Gesponsorde artikelen